DYPLOMACJA PREWENCYJNA co to jest
Dyplomacja Prewencyjna, Doktryna Johnsona-Manna, Doktryna Hallsteina, Doktryna Forda, Doktryna.

Ekonomia i finanse na D

 • Co to jest doktryna Fukudy Definicja fundamentalnych zasad polityki Japonii wobec Azji Południowo-Wschodniej, ogłoszony poprzez premiera Japonii Takeo Fukudę w trakcie
 • Co to jest delimitacja Definicja rozgraniczenie) - określenie szczegółowego przebiegu granicy pomiędzy dwoma krajami i naniesienie jej na mapę. Dokonuje jej zwykle
 • Co to jest dementi Definicja oficjalne zaprzeczenie nieprawdziwej albo sprostowanie nieścisłej informacji, przeważnie o charakterze politycznym. Jest zwykle dokonywane
 • Co to jest doktryna Trumana Definicja zagranicznej USA ogłoszona poprzez prezydenta Harry'ego Trumana w orędziu do Kongresu 12 marca 1947 roku koncentrującym się na zagrożeniu
 • Co to jest doktryna Eisenhowera Definicja polityczna USA wobec Bliskiego i Środkowego Wschodu, przyjęta wspólną rezolucją obu izb Kongresu na wniosek prezydenta Dwighta Eisenhowera
 • Co to jest demarkacja Definicja rozgraniczenie) - wyznaczenie w terenie granicy pomiędzy dwoma krajami poprzez szczególną mieszaną komisję graniczną opierając się na
 • Co to jest dobre usługi Definicja środków pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych, opierający na działaniu stron trzecich (krajów, organizacji międzynarodowych
 • Co to jest doktryna Dullesa Definicja 1949 roku poprzez sekretarza stanu USA Johna Fostera Dullesa, zakładająca wypieranie komunizmu z rejonów, które znalazły się w strefie
 • Co to jest doktryna elastycznego reagowania Definicja strategia przyjęta jako oficjalna doktryna wojenna USA poprzez prezydenta Johna F. Kennedy'ego w 1961 roku, zakładająca rozbudowę różnych
 • Co to jest derelikcja Definicja porzucenie) - przypadek, gdzie kraj przestaje wykonywać własne kompetencje na danym obszarze, powodująca przekształcenie tego terytorium
 • Co to jest deklaracja Balfoura Definicja brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Arthura Jamesa Balfoura zawarte w liście do lidera brytyjskiej społeczności żydowskiej lorda
 • Co to jest doktryna Carranzy Definicja fundamentalnych zasad polityki zagranicznej Meksyku, ogłoszony 1 listopada 1918 roku poprzez ówczesnego prezydenta Venustiano Carranzę
 • Co to jest doktryna Drago Definicja grudnia 1902 roku poprzez ministra spraw zagranicznych Argentyny Luisa Marię Drago, będąca reakcją na próbę siłowego ściągnięcia długów od
 • Co to jest doktryna Nixona Definicja doktryna Guam) - doktryna przedstawiona poprzez prezydenta USA Richarda Nixona 25 lipca 1969 roku w trakcie pobytu na Guam, mówiąca iż USA
 • Co to jest doktryna Monroe Definicja USA wobec Ameryki Łacińskiej, wywodząca się z oświadczenia prezydenta Jamesa Monroe 2 grudnia 1823 roku w orędziu do Kongresu, iż
 • Co to jest doktryna Reagana Definicja strategia w polityce zagranicznej prezydenta USA Ronalda Reagana (1981-89), zakładająca czynne materialne i polityczne wsparcie USA dla
 • Co to jest Dowództwo Północnoamerykańskiej Obrony Powietrznej Definicja Aerospace Defense Command - Dowództwo Północnoamerykańskiej Obrony Powietrznej; do 1981 roku North American Air Defense Command
 • Co to jest doktryna dobrego sąsiedztwa Definicja USA wobec Ameryki Łacińskiej w latach 1933-45, proklamująca ułożenie stosunków USA z tym regionem na równoprawnych podstawach, przyznająca
 • Co to jest detente Definicja przypadek międzynarodowa charakteryzująca się stopniowym ociepleniem stosunków między zwaśnionymi stronami. Termin ten pojawił się w latach
 • Co to jest doktryna Estrady Definicja doktryna w polityce zagranicznej Meksyku, ogłoszona poprzez ministra spraw zagranicznych Genaro Estradę w 1930 roku, mówiąca iż uznanie
 • Co to jest deklaracja międzynarodowa Definicja wypowiedzenie się państwa, ekipy krajów albo organizacji w ważnej sprawie o znaczeniu międzynarodowym, dokonywane w formie pisemnej albo
 • Co to jest deklaracja zasad prawa międzynarodowego Definicja dokument przyjęty poprzez Zebranie Ogólne ONZ 24 października 1970 roku pod nazwą "deklaracja zasad prawa międzynarodowego
 • Co to jest deterrence Definicja odstraszanie) - doktryna polityczno-wojskowa zakładająca, iż odpowiednie zwiększanie potencjału wojskowego zniechęca przeciwnika od
 • Co to jest doktryna Breżniewa Definicja ograniczonej suwerenności) - radziecka doktryna określająca politykę wobec krajów Układu Warszawskiego, sformułowana po wkroczeniu wojsk
 • Co to jest doktryna Calvo Definicja poprzez argentyńskiego prawnika Carlosa Calvo w 1868 roku, mówiąca iż cudzoziemcy podlegają prawu danego państwa tak samo jak jego
 • Co to jest doktryna Cartera Definicja zagranicznej USA ogłoszona poprzez prezydenta Jimmy'ego Cartera w orędziu o stanie państwa 23 stycznia 1980 roku, gdzie stwierdził on, iż
 • Co to jest doktryna Forda Definicja 1975 roku poprzez prezydenta USA Geralda Forda doktryna odnosząca się do regionu Pacyfiku, stwierdzająca iż USA w oparciu o potęgę
 • Co to jest doktryna Hallsteina Definicja grudniu 1955 roku doktryna polityki zagranicznej RFN za chadeckich rządów Konrada Adenauera (do 1963 roku), Ludwiga Erharda (1963-66) i
 • Co to jest doktryna Johnsona-Manna Definicja kontrrewolucyjna doktryna polityki USA w Ameryce Łacińskiej, sformułowana w grudniu 1963 roku poprzez prezydenta Lyndona Johnsona i
 • Co to jest dyplomacja prewencyjna Definicja krajów i organizacji międzynarodowych zmierzające do zapobiegania zagrożeniom dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności

Pojęcia ekonomia - słownik

 • Arena polityczna Polski w Europie.
 • Polska na tle innych państw Unii Europejskiej.
 • Polacy, a inni obywatele Unii.
 • Polityka zagraniczna polskiego rządu.

Definicja Dyplomacja Prewencyjna, Doktryna Johnsona-Manna, Doktryna Hallsteina, Doktryna Forda, Doktryna Cartera, Doktryna Calvo, Doktryna Breżniewa, Deterrence co to znaczy.

Słownik Dyplomacja Prewencyjna, Doktryna Johnsona-Manna, Doktryna co to jest.