co to jest
Co to jest ABM. Definicja 1972 roku w Moskwie poprzez USA i ZSRR, w odniesieniu redukcji.

Czy przydatne?

Co to jest ABM

Definicja ABM: ABM - układ zawarty 26 maja 1972 roku w Moskwie poprzez USA i ZSRR, w odniesieniu redukcji mechanizmów obrony przeciwrakietowej (ABM - anti-ballistic missile), stanowiący poprzez 30 lat jeden z głownych instrumentów z zakresu kontroli zbrojeń. Na jego podstawie USA i ZSRR zobowiązały się utrzymywać nie więcej niż 2 takie mechanizmy o zasięgu do 150 km - jeden wokół stolicy i następny w dowolnie wybranym rejonie, przynajmniej 1300 km od stolicy. W ten sposób układ zapewniał, że obie strony wystawiały się na dewastujące odwetowe uderzenie rakietami jądrowymi drugiej strony, co miało doprowadzić do ograniczenia wyścigu zbrojeń i zmniejszyć ryzyko wojny nuklearnej. 24 maja 1976 roku wszedł w życie protokół z 3 lipca 1974 roku ograniczający liczbę mechanizmów obrony przeciwrakietowej do 1. Układ ABM pozostawał w mocy od 3 października 1972 roku do 13 czerwca 2002 roku, kiedy USA wycofały się z niego

Czym jest ABM znaczenie w Słownik A .