WSPÓLNOTA GOSPODARCZA PAŃSTW co to jest
Co to jest WSPÓLNOTA GOSPODARCZA PAŃSTW ZACHODNIOAFRYKAŃSKICH. Definicja Economic Community of West.

Czy przydatne?

Co to jest Wspólnota Gospodarcza Państw Zachodnioafrykańskich

Definicja WSPÓLNOTA GOSPODARCZA PAŃSTW ZACHODNIOAFRYKAŃSKICH: ECOWAS (z angielskiego: Economic Community of West African States - Wspólnota Gospodarcza Krajów Zachodnioafrykańskich) - regionalna organizacja integracji gospodarczej założona na mocy traktatu z Lagos (Nigeria) podpisanego 28 maja 1975 roku poprzez 15 krajów Afryki Zachodniej, zmienionego traktetm podpisanym w Cotonou (Benin) 24 lipca 1993 roku. W 1977 roku do organizacji przyłączył się Zielony Przylądek, w 2000 roku wystąpiła Mauretania. Celem działalności organizacji jest promocja integracji gospodarczej "na wszystkich polach działalności gospodarczej, w szczególności w przemyśle, transporcie, telekomunikacji, energii, rolnictwie, bogactwach naturalnych, handlu, sprawach monetarnych i finansowych, socjalnych i kulturalnych." 10 stycznia 1994 roku 7 krajów ECOWAS posługujących się frankiem francuskim utworzyło Zachodnioafrykańską Unię Gospodarczą i Walutową (UEMOA - Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine). Instytucjami ECOWAS są: szczyt szefów krajów i rządów, Porada Ministrów, Parlament, Porada Gospodarczo-socjalna, Trybunał Sprawiedliwości, Bank Inwestycji i Rozwoju (EBID). Witryna internetowa: http://www.ecowas.int/

Czym jest Wspólnota Gospodarcza Państw znaczenie w Słownik W .