WSPÓLNOTA GOSPODARCZA PAŃSTW co to jest
Co to jest WSPÓLNOTA GOSPODARCZA PAŃSTW ZACHODNIOAFRYKAŃSKICH. Definicja Economic Community of West.

Czy przydatne?

Co to jest Wspólnota Gospodarcza Państw Zachodnioafrykańskich

Definicja WSPÓLNOTA GOSPODARCZA PAŃSTW ZACHODNIOAFRYKAŃSKICH: ECOWAS (z angielskiego: Economic Community of West African States - Wspólnota Gospodarcza Krajów Zachodnioafrykańskich) - regionalna organizacja integracji gospodarczej założona na mocy traktatu z Lagos (Nigeria) podpisanego 28 maja 1975 roku poprzez 15 krajów Afryki Zachodniej, zmienionego traktetm podpisanym w Cotonou (Benin) 24 lipca 1993 roku. W 1977 roku do organizacji przyłączył się Zielony Przylądek, w 2000 roku wystąpiła Mauretania. Celem działalności organizacji jest promocja integracji gospodarczej "na wszystkich polach działalności gospodarczej, w szczególności w przemyśle, transporcie, telekomunikacji, energii, rolnictwie, bogactwach naturalnych, handlu, sprawach monetarnych i finansowych, socjalnych i kulturalnych." 10 stycznia 1994 roku 7 krajów ECOWAS posługujących się frankiem francuskim utworzyło Zachodnioafrykańską Unię Gospodarczą i Walutową (UEMOA - Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine). Instytucjami ECOWAS są: szczyt szefów krajów i rządów, Porada Ministrów, Parlament, Porada Gospodarczo-socjalna, Trybunał Sprawiedliwości, Bank Inwestycji i Rozwoju (EBID). Witryna internetowa: http://www.ecowas.int/
WHO:
World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia) - organizacja wyspecjalizowana ONZ założona 7 kwietnia 1948 roku, której celem jest uzyskanie możliwie najwyższego poziomu zdrowia poprzez wspólnota gospodarcza państw zachodnioafrykańskich co to jest.
Wspólnota Wschodnioafrykańska:
East African Community - Wspólnota Wschodnioafrykańska) - regionalna organizacja integracji gospodarczej początkowo założona poprzez Kenię, Tanzanię i Ugandę w 1967 roku, upadła w 1977 roku wspólnota gospodarcza państw zachodnioafrykańskich definicja.
WTO:
World Trade Organization - Światowa Organizacja Handlu) - organizacja międzyrządowa powstała 1 stycznia 1995 roku na mocy porozumienia podpisanego 15 kwietnia 1994 roku w Marrakeszu (Maroko) na wspólnota gospodarcza państw zachodnioafrykańskich co znaczy.
WNP:
Niepodległych Krajów (z angielskiego: Commonwealth of Independent States - CIS) - organizacja międzyrządowa skupiające państwa poradzieckie, założona na mocy umowy podpisanej 8 grudnia 1991 roku wspólnota gospodarcza państw zachodnioafrykańskich słownik.
Wspólnota Niepodległych Państw:
Niepodległych Krajów (z angielskiego: Commonwealth of Independent States - CIS) - organizacja międzyrządowa skupiające państwa poradzieckie, założona na mocy umowy podpisanej 8 grudnia 1991 roku wspólnota gospodarcza państw zachodnioafrykańskich znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Wspólnota Gospodarcza Państw znaczenie w Słownik W .