SHILA PANCHA co to jest
Co to jest PANCHA SHILA. Definicja hind. - pięć zasad) - tak zwany pięć zasad pokojowego.

Czy przydatne?

Co to jest pancha shila

Definicja PANCHA SHILA: pancha shila (pańcza sila; z hind. - pięć zasad) - tak zwany pięć zasad pokojowego współistnienia, zawartych w preambule chińsko--indyjskiego traktatu w kwestii Tybetu z 29 kwietnia 1954 roku. Zasady te to:
1) wzajemne poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności,
2) wzajemna nieagresja,
3) wzajemna nieinterwencja w kwestie wewnętrzne,
4) równość i obopólne korzyści,
5) pokojowe współistnienie.28 czerwca 1954 roku premierzy Zhou Enlai (ChRL) i Jawaharlal Nehru (Indie) we wspólnym komunikacie wyrazili zamierzenie uczynienia z pancha shila podstawy pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Zasady pancha shila zostały przyjęte i rozwinięte poprzez Ruch Krajów Niezaangażowanych na konferencji w Bandungu w kwietniu 1955 roku i poprzez państwa uczestniczące w procesie KBWE w Akcie Końcowym z 1975 roku, stając się tym samym powszechnie akceptowanymi zasadami stosunków międzynarodowych

Czym jest pancha shila znaczenie w Słownik P .