co to jest
Co to jest IDA. Definicja Rozwoju (z angielskiego: International Development Association - IDA.

Czy przydatne?

Co to jest IDA

Definicja IDA: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (z angielskiego: International Development Association - IDA) - założona 24 września 1960 roku organizacja wyspecjalizowana ONZ stanowiąca część ekipy Banku Światowego, udzielająca nieoprocentowanych albo niskooprocentowanych pożyczek długoterminowych najsłabiej rozwiniętym krajom albo działającym na ich obszarze przedsiębiorstwom prywatnym. Do 2009 roku IDA pożyczyla łącznie 193 miliardy dolarów, z czego ok. połowa trafiła do Afryki; przewarzająca część projektów dotyczyła fundamentalnych potrzeb - wstępnej nauki, służby zdrowia i czystości wody. IDA wspiera państwa, które plasują się poniżej corocznie wyznaczanego progu dochodu na osobę (w 2009 roku było to 1095 dolarów na osobę). IDA pozyskuje przewarzająca część funduszy na światowych rynkach finansowych, lecz znaczny jest wkład bogatych krajów członkowskich (w pierwszej kolejności Ogromnej Brytanii, USA i Japonii).

Witryna internetowa: http://www.worldbank.org/ida
ICC:
Trybunał Karny (z angielskiego: International Criminal Court - ICC) - pierwszy stały międzynarodowy trybunał sądzący najpoważniejsze zbrodnie, ustanowiony na mocy statutu podpisanego poprzez 120 ida co to jest.
IAEA:
Agencja Energii Atomowej (z angielskiego: International Atomic Energy Agency - IAEA) - organizacja międzyrządowa stanowiąca centrum współpracy w zakresie energii atomowej, której statut został ida definicja.
ICAO:
Organizacja Lotnictwa Cywilnego (z angielskiego: International Civil Aviation Organization - ICAO) - organizacja wyspecjalizowana ONZ utworzona w czerwcu 1945 roku na mocy konwencji o międzynarodowym ida co znaczy.
ILO:
Organizacja Pracy (z angielskiego: International Labour Organization - ILO) - organizacja międzyrządowa utworzona opierając się na rozdziału XIII Traktatu Wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 ida słownik.
ICRC:
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc - największa i w najwyższym stopniu poważana na świecie ekipa pozarządowych organizacji humanitarnych, składająca się z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego ida znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest IDA znaczenie w Słownik I .