co to jest
Co to jest IDA. Definicja Rozwoju (z angielskiego: International Development Association - IDA.

Czy przydatne?

Co to jest IDA

Definicja IDA: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (z angielskiego: International Development Association - IDA) - założona 24 września 1960 roku organizacja wyspecjalizowana ONZ stanowiąca część ekipy Banku Światowego, udzielająca nieoprocentowanych albo niskooprocentowanych pożyczek długoterminowych najsłabiej rozwiniętym krajom albo działającym na ich obszarze przedsiębiorstwom prywatnym. Do 2009 roku IDA pożyczyla łącznie 193 miliardy dolarów, z czego ok. połowa trafiła do Afryki; przewarzająca część projektów dotyczyła fundamentalnych potrzeb - wstępnej nauki, służby zdrowia i czystości wody. IDA wspiera państwa, które plasują się poniżej corocznie wyznaczanego progu dochodu na osobę (w 2009 roku było to 1095 dolarów na osobę). IDA pozyskuje przewarzająca część funduszy na światowych rynkach finansowych, lecz znaczny jest wkład bogatych krajów członkowskich (w pierwszej kolejności Ogromnej Brytanii, USA i Japonii).

Witryna internetowa: http://www.worldbank.org/ida

Czym jest IDA znaczenie w Słownik I .