TRUMANA DOKTRYNA co to jest
Co to jest DOKTRYNA TRUMANA. Definicja polityki zagranicznej USA ogłoszona poprzez prezydenta.

Czy przydatne?

Co to jest doktryna Trumana

Definicja DOKTRYNA TRUMANA: doktryna Trumana - doktryna polityki zagranicznej USA ogłoszona poprzez prezydenta Harry'ego Trumana w orędziu do Kongresu 12 marca 1947 roku koncentrującym się na zagrożeniu przejęciem kontroli nad Grecją i Turcją poprzez siły komunistyczne; Truman poprosił Kongres o 400 mln dolarów pomocy dla tych krajów i zatwierdzenie wysłania personelu cywilnego i wojskowego na prośbę rządów tych krajów, argumentując iż "jednym z głównych celów polityki zagranicznej USA jest powstanie warunków, gdzie my i inne narody będą mogły realizować sposób życia w wolności od przymusu" i iż USA muszą "popierać wolne narody, które opierają się próbom podporządkowania poprzez zbrojne mniejszości albo poprzez zewnętrzną presję." Doktryna Trumana stała się zasadniczym elementem rodzącej się w tym momencie polityki powstrzymywania komunizmu i zrywała ostatecznie z izolacjonizmem w polityce USA. Rozwinięciem doktryny Trumana była przyjęta w 1957 roku doktryna Eisenhowera
Doktryna Cartera:
doktryna polityki zagranicznej USA ogłoszona poprzez prezydenta Jimmy'ego Cartera w orędziu o stanie państwa 23 stycznia 1980 roku, gdzie stwierdził on, iż "jakakolwiek próba przejęcia kontroli doktryna trumana co to jest.
Derelikcja:
angielskiego dereliction - porzucenie) - przypadek, gdzie kraj przestaje wykonywać własne kompetencje na danym obszarze, powodująca przekształcenie tego terytorium, przeważnie chwilowo, w ziemię doktryna trumana definicja.
Deklaracja Międzynarodowa:
międzynarodowa - publiczne wypowiedzenie się państwa, ekipy krajów albo organizacji w ważnej sprawie o znaczeniu międzynarodowym, dokonywane w formie pisemnej albo ustnej, nie mające wiążącej mocy doktryna trumana co znaczy.
Dowództwo Północnoamerykańskiej Obrony Powietrznej:
angielskiego: North American Aerospace Defense Command - Dowództwo Północnoamerykańskiej Obrony Powietrznej; do 1981 roku North American Air Defense Command) - organizacja oficjalnie utworzona doktryna trumana słownik.
Delimitacja:
łaciny delimitatio - rozgraniczenie) - określenie szczegółowego przebiegu granicy pomiędzy dwoma krajami i naniesienie jej na mapę. Dokonuje jej zwykle dwustronna komisja delimitacyjna opierając się doktryna trumana znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest doktryna Trumana znaczenie w Słownik D .