TRUMANA DOKTRYNA co to jest
Co to jest DOKTRYNA TRUMANA. Definicja polityki zagranicznej USA ogłoszona poprzez prezydenta.

Czy przydatne?

Co to jest doktryna Trumana

Definicja DOKTRYNA TRUMANA: doktryna Trumana - doktryna polityki zagranicznej USA ogłoszona poprzez prezydenta Harry'ego Trumana w orędziu do Kongresu 12 marca 1947 roku koncentrującym się na zagrożeniu przejęciem kontroli nad Grecją i Turcją poprzez siły komunistyczne; Truman poprosił Kongres o 400 mln dolarów pomocy dla tych krajów i zatwierdzenie wysłania personelu cywilnego i wojskowego na prośbę rządów tych krajów, argumentując iż "jednym z głównych celów polityki zagranicznej USA jest powstanie warunków, gdzie my i inne narody będą mogły realizować sposób życia w wolności od przymusu" i iż USA muszą "popierać wolne narody, które opierają się próbom podporządkowania poprzez zbrojne mniejszości albo poprzez zewnętrzną presję." Doktryna Trumana stała się zasadniczym elementem rodzącej się w tym momencie polityki powstrzymywania komunizmu i zrywała ostatecznie z izolacjonizmem w polityce USA. Rozwinięciem doktryny Trumana była przyjęta w 1957 roku doktryna Eisenhowera

Czym jest doktryna Trumana znaczenie w Słownik D .