GUANTANAMO co to jest
Co to jest GUANTANAMO. Definicja południowo-wschodnim krańcu Kuby, gdzie znajduje się najstarsza.

Czy przydatne?

Co to jest Guantanamo

Definicja GUANTANAMO: Guantanamo - zatoka na południowo-wschodnim krańcu Kuby, gdzie znajduje się najstarsza zagraniczna baza wojskowa USA, uzyskana na mocy układu podpisanego poprzez prezydentów Kuby i USA w Hawanie 23 lutego 1903 roku, w niecały rok po uzyskaniu niepodległości poprzez Kubę pod konstytucją zawierającą poprawkę Platta mówiącą o wydzierżawieniu USA ziemi na potrzeby utrzymywania stacji węglowej albo morskiej. Baza Guantanamo zajmuje powierzchnię 117,6 km kw. i odpowiednio z układem została wydzierżawiona "na moment odpowiedni dla celów stacji węglowych i morskich"; na czas okupacji USA uzyskały całkowitą jurysdykcję i kontrolę nad terytorium bazy przy uznaniu suwerenności Kuby. W traktacie o relacjach pomiędzy Kubą a USA podpisanym 29 maja 1934, gdy USA realizowały już politykę dobrego sąsiedztwa, zniesiono poprawkę Platta, lecz utrzymano w mocy prawa USA do bazy Guantanamo, które mogą zostać anulowane tylko w drodze wspólnej decyzji Kuby i USA.
Rząd Fidela Castro, który zyskał władzę na Kubie w 1959 roku, niemal od początku domagał się zwrotu bazy Guantanamo. W trakcie kubańskiego kryzysu rakietowego w październiku 1962 roku z bazy ewakuowano członków rodzin stacjonującego tam personelu. W 1964 roku władze kubańskie odcięły dostawy wody do bazy, co zmusiło USA do budowy zakładu odsalania wody na obszarze Guantanamo.
19 sierpnia 1994 roku, zaraz po tym jak władze kubańskie ogłosiły swobodę emigracji, prezydent USA Bill Clinton ogłosił, iż przechwyceni na morzu Kubańczycy nie będą już transportowani do USA ale do bazy Guantanamo, a o przyjęcie do USA będą mogli się ubiegać tylko drogą legalną, jest to poprzez kontakt z amerykańską sekcją interesów w Hawanie. 9 września Kuba i USA podpisały porozumienie zobowiązujące Hawanę do zapobiegania nielegalnej emigracji w zamian za przyjęcie poprzez USA minimum 20 tys. Kubańczyków rocznie, po czym 2 maja 1995 roku w następnym porozumieniu przewidziano, iż przechwyceni na morzu Kubańczycy nie będą już zabierani do Guantanamo ale odsyłani na Kubę; ostatni Kubańczycy opuścili Guantanamo w styczniu 1996 roku. Do Guantanamo kierowani byli także uciekinierzy z Haiti w momencie rządów wojskowych w tym kraju w latach 1991-94; ostatni z nich opuścili Guantanamo w listopadzie 1995 roku.Po zamachach terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie 11 września 2001 roku i kampanii militarnej w Afganistanie w październiku-grudniu 2001 roku na obszarze bazy Guantanamo powstał obóz przetrzymywania osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną. Pierwszych 20 jeńców schwytanych poprzez wojska amerykańskie w Afganistanie przyleciało do obozu Guantanamo 11 stycznia 2002 roku. Istnienie obozu stało się ogromnie kontrowersyjne, bo osoby tam więzione traktowane były jako "bezprawni kombatanci", którym nie przysługiwały prawa określone w konwencjach genewskich, stanowiących podstawę międzynarodowego prawa humanitarnego. 22 stycznia 2009 roku zaprzysiężony 2 dni przedtem prezydent USA Barack Obama nakazał zamknięcie pośrodku roku obozu Guantanamo, gdzie znajdowało się wówczas 245 więźniów (w szczytowym momencie było ich nawet ok. 775); decyzja Obamy nie zmieniała z kolei statusu bazy Guantanamo

Czym jest Guantanamo znaczenie w Słownik G .