UNRWA UKŁAD NIEPROLIFERACJI co to jest
Unrwa, Układ O Nieproliferacji Broni Jądrowej, Unmik, Upu, Unosom Ii, Unosom I, Unhcr, Unicef.

Ekonomia i finanse na U

 • Co to jest Unfpa Definicja Population Fund - Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych) - agencja rozwoju wchodząca w skład mechanizmu ONZ, utworzona w 1969 roku pod
 • Co to jest Unitaf Definicja Force - Zjednoczone Siły Zadaniowe) - wielonarodowa misja pokojowa w Somalii utworzona z inicjatywy USA rezolucją Porady Bezpieczeństwa ONZ
 • Co to jest Roosevelta Uzupełnienie Definicja Roosevelt Corollary) - uzupełnienie do doktryny Monroe z 1823 roku, przedstawione poprzez prezydenta USA Theodore'a Roosevelta w
 • Co to jest Unhrc Definicja angielskiego: United Nations Human Rights Council - UNHRC) - organ utworzony poprzez Zebranie Ogólne ONZ rezolucją nr 60/251 z 15 marca
 • Co to jest Afrykańska Unia Definicja African Union) - międzyrządowa organizacja integracyjna w Afryce, formalnie powołana 9 lipca 2002 roku w Durbanie w RPA na mocy deklaracji
 • Co to jest Unchr Definicja angielskiego: United Nations Commission on Human Rights - UNCHR) - organ utworzony poprzez Radę Gospodarczo-socjalną ONZ (ECOSOC) 21
 • Co to jest Unicef Definicja Children's Fund - Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom) - fundusz wchodzący w skład mechanizmu ONZ, utworzony poprzez Zebranie
 • Co to jest Unhcr Definicja z angielskiego: The United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) - stanowisko utworzone odpowiednio z rezolucją nr 319 (IV
 • Co to jest I Unosom Definicja Nations Operation in Somalia I - Operacja ONZ w Somalii I) - pierwsza misja pokojowa ONZ w Somalii, ustanowiona rezolucją Porady
 • Co to jest Ii Unosom Definicja Nations Operation in Somalia II - Operacja ONZ w Somalii II) - misja pokojowa ONZ w Somalii ustanowiona rezolucją Porady Bezpieczeństwa ONZ
 • Co to jest Upu Definicja Union, fr. Union Postale Universelle - Powszechny Związek Pocztowy) - organizacja międzynarodowa powołana na mocy traktatu z Berna z 9
 • Co to jest Unmik Definicja Mission in Kosovo - Misja ONZ w Kosowie) - cywilna administracja ONZ w Kosowie, ustanowiona na mocy rezolucji Porady Bezpieczeństwa ONZ nr
 • Co to jest Układ o Nieproliferacji Broni Jądrowej Definicja Proliferation of Nuclear Weapons - Układ o Nieproliferacji Broni Jądrowej) - traktat międzynarodowy zmierzający do zapobiegania
 • Co to jest Unrwa Definicja Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East - Agencja ONZ do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie

Pojęcia ekonomia - słownik

 • Arena polityczna Polski w Europie.
 • Polska na tle innych państw Unii Europejskiej.
 • Polacy, a inni obywatele Unii.
 • Polityka zagraniczna polskiego rządu.

Definicja Unrwa, Układ O Nieproliferacji Broni Jądrowej, Unmik, Upu, Unosom Ii, Unosom I, Unhcr, Unicef, Unchr, Unia Afrykańska, Unhrc, Uzupełnienie Roosevelta, Unitaf co to znaczy.

Słownik Unrwa, Układ O Nieproliferacji Broni Jądrowej, Unmik, Upu co to jest.