UNMIK co to jest
Co to jest UNMIK. Definicja Nations Mission in Kosovo - Misja ONZ w Kosowie) - cywilna.

Czy przydatne?

Co to jest UNMIK

Definicja UNMIK: UNMIK (z angielskiego: United Nations Mission in Kosovo - Misja ONZ w Kosowie) - cywilna administracja ONZ w Kosowie, ustanowiona na mocy rezolucji Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999 roku, przyjętej w dniu zakończenia kampanii bombardowania Jugosławii poprzez NATO, przewidującej między innymi utworzenie międzynarodowej obecności cywilnej w Kosowie z mandatem obejmującym:
- promocję ustanowienia znaczącej autonomii i samorządności Kosowa do czasu ostatecznego rozwiązania konfliktu,
- wykonywanie fundamentalnych funkcji administracyjnych,
- organizowanie i nadzorowanie rozwoju przejściowych instytucji realizujących demokratyczny i autonomiczny samorząd do czasu politycznego rozwiązania konfliktu, w tym przeprowadzanie wyborów,
- przekazywanie odpowiedzialności administracyjnej tym organizacjom przejściowym, nadzorowanie ich i wspieranie ich konsolidacji i prowadzenie innych działań sprzyjających utrwalaniu pokoju,
- popieranie procesu politycznego zmierzającego do ustalenia przyszłego statusu Kosowa,
- w ostatniej fazie procesu, nadzorowanie transferu władzy od przejściowych instytucji Kosowa do instytucji utworzonych na mocy rozwiązania politycznego,
- wspieranie odbudowy infrastruktury i gospodarki,
- wspieranie, w koordynacji z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi, niesienia pomocy humanitarnej i likwidacji skutków katastrof,
- utrzymywanie prawa i porządku, w tym przez tworzenie lokalnych sił policyjnych i rozmieszczanie międzynarodowego personelu policyjnego,
- ochrona i promocja praw człowieka,
- zapewnienie bezpiecznego i niezakłóconego powrotu do swoich domów wszystkich uchodźców i osób wewnętrznie wysiedlonych.
Od 2000 roku UNMIK budowała lokalne instytucje Kosowa, organizując 28 października 2000 roku wybory samorządowe i 17 listopada 2001 roku wybory do zebrania Kosowa, które w marcu 2002 roku wybrało pierwszego prezydenta Kosowa, Ibrahima Rugovę. 15 czerwca 2001 roku UNMIK ogłosił ramy konstytucyjne samorządu przejściowego, po czym następowało stopniowe przekazywanie kompetencji tym organizacjom. Po ogłoszeniu deklaracji niepodległości Kosowa 17 lutego 2008 roku i wejściu w życie konstytucji Kosowa 15 czerwca 2008 roku ciągle w mocy pozostaje rezolucja RB ONZ nr 1244, co znaczy, iż UNMIK zachowuje najwyższą władzę administracyjną w Kosowie. Na czele UNMIK stoi Szczególny Przedstawiciel.witryna internetowa: http://www.unmikonline.org/

Czym jest UNMIK znaczenie w Słownik U .