UNITAF co to jest
Co to jest UNITAF. Definicja Unified Task Force - Zjednoczone Siły Zadaniowe) - wielonarodowa misja.

Czy przydatne?

Co to jest UNITAF

Definicja UNITAF: UNITAF (z angielskiego: Unified Task Force - Zjednoczone Siły Zadaniowe) - wielonarodowa misja pokojowa w Somalii utworzona z inicjatywy USA rezolucją Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 794 z 3 grudnia 1992 roku, zastępująca wcześniejszą ONZ-owską misję UNOSOM I. Mandat misji UNITAF obejmował zapewnienie bezpiecznych warunków dla operacji humanitarnych w Somalii przy zastosowaniu "wszelkich koniecznych środków." Pierwsze oddziały UNITAF wylądowały w Mogadiszu już 9 grudnia 1992 roku i docelowo składać się miały z 28 tys. żołnierzy amerykańskich i 17 tys. z innych krajów; wkład amerykański znany był jako Operacja Przywrócić Nadzieję (z angielskiego: Operation Restore Hope). 26 marca 1993 roku, dziennie przed podpisaniem poprzez somalijskie frakcje porozumienia pokojowego z Addis Abeby, RB ONZ postanowiła o przekształceniu UNITAF w nową ONZ-owską misję UNOSOM II o jeszcze szerszym mandacie
UNRWA:
angielskiego: United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East - Agencja ONZ do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) - organ utworzony poprzez unitaf co to jest.
UNFPA:
angielskiego: United Nations Population Fund - Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych) - agencja rozwoju wchodząca w skład mechanizmu ONZ, utworzona w 1969 roku pod nazwą Fundusz Narodów unitaf definicja.
UNHCR:
do spraw Uchodźców (z angielskiego: The United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) - stanowisko utworzone odpowiednio z rezolucją nr 319 (IV) przyjętą poprzez Zebranie Ogólne ONZ 3 unitaf co znaczy.
UNMIK:
angielskiego: United Nations Mission in Kosovo - Misja ONZ w Kosowie) - cywilna administracja ONZ w Kosowie, ustanowiona na mocy rezolucji Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999 roku unitaf słownik.
Unia Afrykańska:
angielskiego: African Union) - międzyrządowa organizacja integracyjna w Afryce, formalnie powołana 9 lipca 2002 roku w Durbanie w RPA na mocy deklaracji przyjętej 9 lipca 1999 roku na szczycie unitaf znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest UNITAF znaczenie w Słownik U .