UKŁAD NIEPROLIFERACJI BRONI co to jest
Co to jest UKŁAD O NIEPROLIFERACJI BRONI JĄDROWEJ. Definicja on the Non-Proliferation of Nuclear.

Czy przydatne?

Co to jest Układ o Nieproliferacji Broni Jądrowej

Definicja UKŁAD O NIEPROLIFERACJI BRONI JĄDROWEJ: NPT (z angielskiego: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - Układ o Nieproliferacji Broni Jądrowej) - traktat międzynarodowy zmierzający do zapobiegania rozprzestrzenianiu się broni jądrowej, otwarty do podpisu 1 lipca 1968 roku w Londynie, Moskwie i Waszyngtonie, w mocy od 5 marca 1970 roku. Artykuł I traktatu zobowiązuje sygnatariuszy będących mocarstwami nuklearnymi do nieprzekazywania, pośrednio bądź bezpośrednio, i niepomagania innym krajom w pozyskaniu broni jądrowej. Artykuł II zobowiązuje sygnatariuszy nie będących mocarstwami nuklearnymi do nieprodukowania i niestarania się o pozyskanie broni jądrowej; ponadto na mocy artykułu III muszą oni współpracować z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) przy weryfikacji stosowania się do NPT. Artykuł IV stanowi, iż jakiekolwiek z postanowień traktatu nie godzi w prawo wszystkich krajów do pokojowego zastosowania energii jądrowej. W preambule zawarta jest deklaracja "zamiaru osiągnięcia w najszybszym możliwym terminie zaprzestania nuklearnego wyścigu zbrojeń i podjęcia skutecznych środków w kierunku rozbrojenia nuklearnego."
Traktat przewidywał, iż po 25 latach od wejścia w życie zwołana zostanie narada celem podjęcia decyzji czy przedłużyć moc obowiązującą traktatu na czas nieokreślony czy na ustalony moment; odpowiednio z tym postanowieniem 11 maja 1995 roku na konferencji przeglądowej w Nowym Jorku zdecydowano o bezterminowym przedłużeniu NPT. Spektakularne fiasko poniosła narada przeglądowa w maju 2005 roku, zdominowana poprzez duży proceduralne i podziały pomiędzy mocarstwami atomowym a krajami nieposiadającymi broni jądrowej.
W chwili konferencji przeglądowej w 1995 roku 178 krajów było już członkami NPT i liczba ta wzrosła do 189 w dniu dzisiejszym; niezwiązane traktatem NPT są jedynie Izrael (prawdopodobnie posiadający znaczącą liczbę głowic atomowych), Indie i Pakistan (formalnie mocarstwa nuklearne od 1998 roku), a również Korea Północna, która 10 stycznia 2003 roku jako pierwsze i jedyne kraj ogłosiła wystąpienie z NPT. Spośród krajów posiadających broń jądrową ChRL i Francja przystąpiły do NPT w 1992 roku (adekwatnie 9 marca i 2 sierpnia), Białoruś - 9 lutego 1993 roku, Kazachstan i Ukraina w 1994 roku (adekwatnie 14 lutego i 5 grudnia).
Tekst układu NPT: http://www.un.org/events/npt2005/npttreaty.html
UNITAF:
angielskiego: Unified Task Force - Zjednoczone Siły Zadaniowe) - wielonarodowa misja pokojowa w Somalii utworzona z inicjatywy USA rezolucją Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 794 z 3 grudnia 1992 roku układ o nieproliferacji broni jądrowej co to jest.
Unia Afrykańska:
angielskiego: African Union) - międzyrządowa organizacja integracyjna w Afryce, formalnie powołana 9 lipca 2002 roku w Durbanie w RPA na mocy deklaracji przyjętej 9 lipca 1999 roku na szczycie układ o nieproliferacji broni jądrowej definicja.
UNMIK:
angielskiego: United Nations Mission in Kosovo - Misja ONZ w Kosowie) - cywilna administracja ONZ w Kosowie, ustanowiona na mocy rezolucji Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999 roku układ o nieproliferacji broni jądrowej co znaczy.
UNOSOM II:
angielskiego: United Nations Operation in Somalia II - Operacja ONZ w Somalii II) - misja pokojowa ONZ w Somalii ustanowiona rezolucją Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 814 z 26 marca 1993 roku. 4 maja układ o nieproliferacji broni jądrowej słownik.
UNHCR:
do spraw Uchodźców (z angielskiego: The United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) - stanowisko utworzone odpowiednio z rezolucją nr 319 (IV) przyjętą poprzez Zebranie Ogólne ONZ 3 układ o nieproliferacji broni jądrowej znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Układ o Nieproliferacji Broni znaczenie w Słownik U .