CENTO co to jest
Co to jest CENTO. Definicja Central Treaty Organization - Organizacja Paktu Centralnego) - układ.

Czy przydatne?

Co to jest CENTO

Definicja CENTO: CENTO (od z angielskiego: Central Treaty Organization - Organizacja Paktu Centralnego) - układ polityczno-wojskowy zawarty poprzez Irak i Turcję 24 lutego 1955 roku w Bagdadzie, do którego przystąpiły jeszcze w tym samym roku Ogromna Brytania, Pakistan i Iran. Początkowo znany jako pakt bagdadzki (funkcjonowałą także nazwa Middle East Treaty Organization - METO), był wzorowaną na NATO inicjatywą USA, które posiadały status członka stowarzyszonego. Wraz z NATO i SEATO miał tworzyć łańcuch sojuszy, realizując doktrynę powstrzymywania ZSRR i Chin i zapewniając utrzymywanie wpływów Zachodu na Bliskim Wschodzie, istotnym ze względów komunikacyjnych i surowcowych. Nie ingerował z kolei w ogromne konflikty regionalne, jest to izraelsko-palestyński i indyjsko-pakistański: w latach 1965 i 1971 Pakistan bezskutecznie ubiegał się o pomoc CENTO w wojnach z Indiami. W marcu 1959 roku Irak wystąpił z paktu, co wywołało przeniesienie siedziby z Bagdadu do Ankary i przyjęcie nazwy CENTO 19 sierpnia 1959 roku. Rozbieżności interesów pomiędzy USA i Ogromną Brytanią a pozostałymi członkami układu doprowadziły do jego marginalizacji i ostatecznego rozwiązania po rewolucji irańskiej w 1979 roku

Czym jest CENTO znaczenie w Słownik C .