PRAWNIKÓW KOMJA co to jest
Co to jest MIĘDZYNARODOWA KOMISJA PRAWNIKÓW. Definicja Prawników (z angielskiego: International.

Czy przydatne?

Co to jest Międzynarodowa Komisja Prawników

Definicja MIĘDZYNARODOWA KOMISJA PRAWNIKÓW: Międzynarodowa Komisja Prawników (z angielskiego: International Commission of Jurists - ICJ) - założona w 1952 roku w Berlinie Zachodnim organizacja pozarządowa zmierzająca do zapewnienia prymatu, spójności i implementacji prawa międzynarodowego i zasad promujących prawa człowieka. Złożona jest z 60 prominentnych prawników reprezentujących różne mechanizmy prawne świata, nie związanych ze sferą rządową ani nie znajdujących się w wypadku konfliktu interesów. Fundamentalną działalnością ICJ jest dostarczanie ekspertyz prawnych na szczeblu narodowym i międzynarodowym i upowszechnianie międzynarodowych standardów z zakresu praw człowieka. Raz na dwa lata zwoływane są Narady, prócz tego działa Komitet Wykonawczy złożony z 7-9 komisarzy, spotykający się przynajmniej dwa razy w roku. Sekretariat Międzynarodowy ICJ ma siedzibę w Genewie.witryna internetowa: http://www.icj.org

Czym jest Międzynarodowa Komisja znaczenie w Słownik M .