co to jest
Co to jest UPU. Definicja Universal Postal Union, fr. Union Postale Universelle - Powszechny.

Czy przydatne?

Co to jest UPU

Definicja UPU: UPU (z angielskiego: Universal Postal Union, fr. Union Postale Universelle - Powszechny Związek Pocztowy) - organizacja międzynarodowa powołana na mocy traktatu z Berna z 9 października 1874 roku pod nazwą Ogólny Związek Pocztowy (General Postal Union), w mocy od 1 lipca 1875 roku; od 1878 roku działa pod obecną nazwą, od 1 lipca 1948 roku jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ. UPU ma za cel zapewnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie usług pocztowych i ich postęp i modernizację. Kluczowymi organami są: Kongres, zwoływany raz na 5 lat, który ustala ogólny program działania i budżet; Porada Administracyjna, prowadząca działalnością UPU pomiędzy Kongresami, spotykająca się corocznie i złożona z przedstawicieli 41 krajów wybranych poprzez Kongres na zasadzie sprawiedliwej dystrybucji geograficznej; Porada Operacji Pocztowych, zajmująca się operacyjnymi, ekonomicznymi i komercyjnymi aspektami międzynarodowych usług pocztowych, złożona z przedstawicieli 40 krajów. Siedziba UPU znajduje się w Bernie (Szwajcaria). W 2009 roku do UPU należało 191 krajów. Budżet UPU pochodzi ze składek krajów członkowskich; od 1992 roku UPU prowadzi politykę budżetową "zerowego wzrostu", a więc wzrostu nieprzekraczającego wysokość inflacji; roczny budżet UPU jest najniższy w systemie ONZ, wynosząc ok. 35 mln franków szwajcarskich.witryna internetowa: http://www.upu.int/

Czym jest UPU znaczenie w Słownik U .