CTBT CONDECA COCOM CHARGE co to jest
Ctbt, Condeca, Cocom, Charge D'affaires, Cefta, Casus Foederis, Carifta, Camp David, Cacm, Comesa.

Ekonomia i finanse na C

 • Co to jest casus belli Definicja sytuacja, bellum - wojna) - w tradycyjnym prawie międzynarodowym zjawisko, fakt albo przypadek dająca pretekst do rozpoczęcia wojny. W
 • Co to jest CARICOM Definicja Community and Common Market - Karaibska Wspólnota i Wspólny Rynek) - ugrupowanie gospodarczo-polityczne powstałe z przekształcenia
 • Co to jest CIFTA Definicja Contra La Fabricacion y El Trafico Ilicitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados - Międzynamerykańska
 • Co to jest cesja terytorialna Definicja terytorium w rezultacie umowy międzynarodowej pomiędzy dwoma krajami: cedentem (krajem zrzekającym się suwerenności nad danym obszarem) i
 • Co to jest Cheonan Definicja marynarki wojennej Korei Południowej o wadze 1200 ton, który zatonął wskutek eksplozji 26 marca 2010 roku koło wyspy Baengnyeong na Morzu
 • Co to jest CENTO Definicja Treaty Organization - Organizacja Paktu Centralnego) - układ polityczno-wojskowy zawarty poprzez Irak i Turcję 24 lutego 1955 roku w
 • Co to jest COMESA Definicja for Eastern and Southern Africa - Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej) - największe w Afryce ugrupowanie integracji gospodarczej
 • Co to jest CACM Definicja American Common Market - Środkowoamerykański Wspólny Rynek) - organizacja integracji gospodarczej, założona 13 grudnia 1960 roku w Managui
 • Co to jest Camp David Definicja prezydenta USA, położona w odległości 113 km na północny zachód od Waszyngtonu, regularnie używana do prowadzenia formalnych bądź
 • Co to jest CARIFTA Definicja Free Trade Association - Karaibskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) - ugrupowanie powstałe na mocy porozumienia z Dickenson Bay (Antigua) z
 • Co to jest casus foederis Definicja sytuacja, foederis - sprzymierzenie) - zjawisko albo przypadek, której wystąpienie zobowiązuje państwa sprzymierzone, odpowiednio z
 • Co to jest CEFTA Definicja European Free Trade Agreement - Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu) - porozumienie zawarte 21 grudnia 1992 roku w Krakowie
 • Co to jest charge d'affaires Definicja sprawami) - szef misji dyplomatycznej najniższej, trzeciej klasy, akredytowany przy ministrze spraw zagranicznych. Może być powołany na
 • Co to jest COCOM Definicja Committee for East Trade - Komitet Koordynacyjny do spraw Handlu ze Wschodem) - nieformalna organizacja międzynarodowa utworzona w styczniu
 • Co to jest CONDECA Definicja Centroamericana - Porada Obrony Ameryki Środkowej) - organizacja wojskowa utworzona z inspiracji USA w mieście Gwatemala 14 grudnia 1963
 • Co to jest CTBT Definicja Nuclear Test Ban Treaty - Traktat o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych) - traktat międzynarodowy zakazujący wszelkich próbnych eksplozji

Pojęcia ekonomia - słownik

 • Arena polityczna Polski w Europie.
 • Polska na tle innych państw Unii Europejskiej.
 • Polacy, a inni obywatele Unii.
 • Polityka zagraniczna polskiego rządu.

Definicja Ctbt, Condeca, Cocom, Charge D'affaires, Cefta, Casus Foederis, Carifta, Camp David, Cacm, Comesa, Cento, Cheonan, Cesja Terytorialna, Cifta, Caricom, Casus co to znaczy.

Słownik Ctbt, Condeca, Cocom, Charge D'affaires, Cefta, Casus co to jest.