CTBT co to jest
Co to jest CTBT. Definicja Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty - Traktat o Całkowitym Zakazie.

Czy przydatne?

Co to jest CTBT

Definicja CTBT: CTBT (z angielskiego: Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty - Traktat o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych) - traktat międzynarodowy zakazujący wszelkich próbnych eksplozji jądrowych, o charakterze militarnym bądź cywilnym, przyjęty poprzez Zebranie Ogólne ONZ 10 września 1996 roku. W dniu otwarcia do podpisu 24 września 1996 roku podpisało go 71 krajów, w tym wszystkie 5 ówczesnych mocarstw nuklearnych. Jak dotąd jednak CTBT nie wszedł w życie, bo nie został spełniony warunek ratyfikacji poprzez 44 państwa wyszczególnione w aneksie 2 do traktatu, będące członkami Konferencji Rozbrojeniowej i posiadające reaktory jądrowe, badawcze bądź produkujące energię; 3 z tych 44 krajów nie złożyły swojego podpisu (Indie, Pakistan, Korea Północna), a 6 następnych podpisało ale nie ratyfikowało traktatu (Chiny, Egipt, Indonezja, Iran, Izrael, USA); Chiny i USA są jedynymi mocarstwami nuklearnymi związanymi układem NPT, które nie ratyfikowały jeszcze CTBT. W kwietniu 2009 roku CTBT miał łącznie 179 sygnatariuszy (oststnim jest Irak, który podpisał traktat 19 sierpnia 2008 roku), a 148 z nich skończyło mechanizm ratyfikacji. Traktat CTBT przewiduje utworzenie Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization - CTBTO), która ma zapewniać implementację postanowień traktatu; do momentu wejścia w życie traktatu działa Komisja Przygotowawcza CTBTO.witryna internetowa: http://www.ctbto.org/

Czym jest CTBT znaczenie w Słownik C .