CTBT co to jest
Co to jest CTBT. Definicja Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty - Traktat o Całkowitym Zakazie.

Czy przydatne?

Co to jest CTBT

Definicja CTBT: CTBT (z angielskiego: Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty - Traktat o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych) - traktat międzynarodowy zakazujący wszelkich próbnych eksplozji jądrowych, o charakterze militarnym bądź cywilnym, przyjęty poprzez Zebranie Ogólne ONZ 10 września 1996 roku. W dniu otwarcia do podpisu 24 września 1996 roku podpisało go 71 krajów, w tym wszystkie 5 ówczesnych mocarstw nuklearnych. Jak dotąd jednak CTBT nie wszedł w życie, bo nie został spełniony warunek ratyfikacji poprzez 44 państwa wyszczególnione w aneksie 2 do traktatu, będące członkami Konferencji Rozbrojeniowej i posiadające reaktory jądrowe, badawcze bądź produkujące energię; 3 z tych 44 krajów nie złożyły swojego podpisu (Indie, Pakistan, Korea Północna), a 6 następnych podpisało ale nie ratyfikowało traktatu (Chiny, Egipt, Indonezja, Iran, Izrael, USA); Chiny i USA są jedynymi mocarstwami nuklearnymi związanymi układem NPT, które nie ratyfikowały jeszcze CTBT. W kwietniu 2009 roku CTBT miał łącznie 179 sygnatariuszy (oststnim jest Irak, który podpisał traktat 19 sierpnia 2008 roku), a 148 z nich skończyło mechanizm ratyfikacji. Traktat CTBT przewiduje utworzenie Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization - CTBTO), która ma zapewniać implementację postanowień traktatu; do momentu wejścia w życie traktatu działa Komisja Przygotowawcza CTBTO.witryna internetowa: http://www.ctbto.org/
Co znaczy CARICOM:
Porównanie angielskiego: Caribbean Community and Common Market - Karaibska Wspólnota i Wspólny Rynek) - ugrupowanie gospodarczo-polityczne powstałe z przekształcenia organizacji CARIFTA na mocy decyzji podjętej ctbt co znaczy.
Krzyżówka CEFTA:
Dlaczego angielskiego: Central European Free Trade Agreement - Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu) - porozumienie zawarte 21 grudnia 1992 roku w Krakowie poprzez Polskę, Czechosłowację i Węgry ctbt krzyżówka.
Co to jest Charge D'affaires:
Jak lepiej z franc. - obciążony sprawami) - szef misji dyplomatycznej najniższej, trzeciej klasy, akredytowany przy ministrze spraw zagranicznych. Może być powołany na stałe (charge d'affaires en pied albo en ctbt co to jest.
Słownik Cesja Terytorialna:
Kiedy transfer terytorium w rezultacie umowy międzynarodowej pomiędzy dwoma krajami: cedentem (krajem zrzekającym się suwerenności nad danym obszarem) i cesjonariuszem (krajem uzyskującym suwerenność ctbt słownik.
Czym jest CARIFTA:
Od czego zależy angielskiego: Caribbean Free Trade Association - Karaibskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) - ugrupowanie powstałe na mocy porozumienia z Dickenson Bay (Antigua) z 15 grudnia 1965 roku między Antiguą ctbt czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest CTBT znaczenie w Słownik C .