COCOM co to jest
Co to jest COCOM. Definicja Coordinating Committee for East Trade - Komitet Koordynacyjny do spraw.

Czy przydatne?

Co to jest COCOM

Definicja COCOM: COCOM (od z angielskiego: Coordinating Committee for East Trade - Komitet Koordynacyjny do spraw Handlu ze Wschodem) - nieformalna organizacja międzynarodowa utworzona w styczniu 1950 roku z inicjatywy USA, mająca zapobiegać eksportowi do krajów socjalistycznych tak zwany produktów i technologii wrażliwych, mogących służyć wzmocnieniu potencjału gospodarczo-militarnego. Skupiał członków NATO (bez Islandii) i Japonię i Australię. Siedzibą był Paryż. COCOM sporządził 3 listy towarów zakazanych w handlu ze Wschodem (dotyczące energii atomowej, materiałów wojennych i przemysłową), wielokrotnie potem modyfikowane. Wprowadził także mechanizm kontrolny, obejmujący certyfikaty importu i weryfikacji dostaw.W marcu 1994 roku zakończono działanie Komitetu, uznając go za przeszkodę w napływie nowoczesnych technologii do przechodzącej transformację gospodarczą i polityczną Europy Wschodniej. Funkcje COCOM przejęło podpisane poprzez 33 państwa porozumienie z Wassenaar z 12 lipca 1996 roku, dotyczące kontroli eksportu broni konwencjonalnej i produktów i technologii podwójnego wykorzystania. Sekretariat nadzorujący przestrzeganie porozumienia znajduje się w Wiedniu

Czym jest COCOM znaczenie w Słownik C .