AZBEST co to jest
Co to znaczy AZBEST? Słownik niewygasający . Starożytni Grecy stosowali go gdyż do wyrobu knotów w.

Czy przydatne?

Definicja Azbest

Co to znaczy AZBEST: Nazwa ta wywodzi się z języka greckiego i znaczy "niewygasający". Starożytni Grecy stosowali go gdyż do wyrobu knotów w lampach oliwnych. Surowcem powszechnie użytkowanym stał się dopiero w XX wieku. Przyczyniły się do tego niepowtarzalne właściwości tego minerału. Włókna azbestu są bardzo elastyczne, silne i trwałe. Produkty azbestowe są kwasoodporne, ogniotrwałe, odporne na korozję i charakteryzują się sporą wytrzymałością mechaniczną. Dzięki tym cechom fizyczno-chemicznym minerał ten zaczęto powszechnie użytkować w przemyśle włókienniczym, maszynowym, okrętowym i wielu innych. Do niedawna azbest zawierało (w skali światowej) powyżej 3 tysiące wyrobów (nie wszystkie rodzaje kuchenek elektrycznych, szczęki hamulcowe, sprzęgła, płyty dachowe (eternit), podkładki pod gorące naczynia, cieplarki i suszarki laboratoryjne, towary budowlane i tekstylne, z azbestu-gumy i mas plastycznych, materiały cierne, izolacyjne i uszczelniające.
Istnieją dwie odmiany azbestu: serpentynowa i amfibolowa. Różnią się one budową i długością włókien i właściwościami chorobotwórczymi. Najszersze wykorzystanie (ok. 95%) znajduje azbest chryzotylowy, a więc chryzotyl (o dłuższych włóknach), który należy do ekipy serpentynu. Pozostałe azbesty (o krótszych włóknach): krokidolit, amozyt, tremolit, antofilit i aktynolit należą do ekipy amfibolu.
Szerokie wykorzystanie azbestu skutkuje, iż - regularnie nieświadomie - jesteśmy narażeni na jego pyły, które wywołują tak zwany schorzenia azbestopochodne, w pierwszej kolejności pylicę azbestową, a więc azbestozę, raka płuc i międzybłoniaka (nowotwory). Przetwórstwo azbestu i wykorzystywanie wyrobów azbestowych jest niebezpieczne dla zdrowia, gdyż surowiec ten w stanie suchym łatwo ulega rozpyleniu, co jest wywołane włóknistą budową, a po przedostaniu się do organizmu trwale utrzymuje się w płynach ustrojowych. Rezultaty dotychczasowych badań świadczą o tym, iż pył powstający w trakcie wydobycia i przerobu azbestu, a również w trakcie użytkowania wyrobów zawierających ten minerał, należy do jednego z w najwyższym stopniu szkodliwego zanieczyszczenia powietrza.
w najwyższym stopniu zagrożeni są pracownicy kopalni minerałów azbestu, zakładów przerabiających skałę azbestową przez kruszenie, mielenie i jej przesiewanie i ludzie pracujący przy produkcji wyrobów azbestowych, między innymi w przemyśle włókienniczym, przedsiębiorstwach budowlanych i stoczniach. W sporym stopniu narażeni na działanie azbestu są lokatorzy budynków, gdzie użyto azbestu jako materiału izolacyjnego. Najwyższe dopuszczalne stężenie (a więc NDS) azbestu w każdym państwie jest inne. W Polsce wynosi ono 2 mg/m3. Najwyższe stężenie azbestu w powietrzu zaobserwowano w zgrzeblarniach, gdzie dochodzi do 36 mg/m3

Czym jest Azbest znaczenie w Słownik A .