WĘGLOWODORY AROMATYCZNE co to jest
Co to znaczy WĘGLOWODORY AROMATYCZNE? Słownik wielopierścieniowe (raczej sześcioczłonowe) związki.

Czy przydatne?

Definicja Węglowodory aromatyczne

Co to znaczy WĘGLOWODORY AROMATYCZNE: Węglowodory cykliczne, hydrofobowe, jedno- albo wielopierścieniowe (raczej sześcioczłonowe) związki węgla i wodoru i ich pochodne alkilowe i arylowe, charakteryzujące się zwykle trzema niezlokalizowanymi wiązaniami podwójnymi w obrębie pierścienia i wykazujące specyficzne własności chemiczne w reakcjach nitrowania (reakcje z kwasem azotowym), sulfonowania (reakcje z kwasem siarkowym), fluorowcowania (reakcje fluorowcem) i diazowania.
głównymi węglowodorami aromatycznymi są:
benzen i jego pochodne (toluen, etylobenzen, ksyleny), naftalen, antracen, fenantren, piren i ich pochodne.
fundamentalnym źródłem węglowodorów aromatycznych jest smoła pogazowa i produkty przerobu ropy naftowej, potencjalnie najbogatsze źródło benzenu, toluenu, ksylenów i naftalenu i jego pochodnych. Produkty te są fundamentalnymi (prócz alkenów) surowcami petrochemicznymi

Czym jest Węglowodory aromatyczne znaczenie w Słownik W .