co to jest
Co to jest WHO. Definicja Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia) - organizacja.

Czy przydatne?

Co to jest WHO

Definicja WHO: WHO (z angielskiego: World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia) - organizacja wyspecjalizowana ONZ założona 7 kwietnia 1948 roku, której celem jest uzyskanie możliwie najwyższego poziomu zdrowia poprzez wszystkich ludzi na świecie. Fundamentalną sferą działalności WHO jest pokonywanie chorób, w szczególności zakaźnych; największym sukcesem na tym polu było całkowite wyeliminowanie ospy w 1979 roku i niemal całkowite wytępienie dolegliwości Heine-Medina w ostatnich latach. Ponadto WHO zajmuje się między innymi dietetyką, ograniczaniem konsumpcji tytoniu i narkotyków, postępem badań naukowych. Siedziba organizacji znajduje się w Genewie. Najwyższym organem decydującym jest zwoływane corocznie Światowe Zebranie Zdrowia, jego decyzje wciela w życie Porada Wykonawcza złożona z 34 specjalistów w zakresie zdrowia, powoływanych na 3-letnie kadencje. Na czele organizacji stoi Dyrektor Generalny, powoływany poprzez Zebranie z nominacji Porady. W 2009 roku do WHO należały 193 państwa.witryna internetowa: http://www.who.int/

Czym jest WHO znaczenie w Słownik W .