SPRAWIEDLIWOŚCI TRYBUNAŁ co to jest
Co to jest MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI. Definicja Sprawiedliwości (z angielskiego.

Czy przydatne?

Co to jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Definicja MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (z angielskiego: International Court of Justice - ICJ) - kluczowy organ sądowniczy ONZ z siedzibą w Hadze (Holandia), ustanowiony na mocy Karty Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 roku, której aneksem jest Statut ICJ. Odpowiednio z art. 93 Karty NZ wszyscy członkowie ONZ są automatycznie członkami ICJ, lecz inne państwa także mogą przystąpić do ICJ na uwarunkowaniach ustalonych poprzez Zebranie Ogólne ONZ. Odpowiednio z art. 34 Statutu tylko państwa mogą być stronami w kwestiach rozpatrywanych poprzez ICJ, w tym również państwa nie będące stronami Statutu opierając się na szczególnych regulaminów zawartych w obowiązujących umowach międzynarodowych i okreslonych poprzez Radę Bezpieczeństwa ONZ (w takiej sytuacji była Szwajcaria przed przystąpieniem do ONZ w 2002 roku). Jurysdykcja ICJ obejmuje wszystkie kwestie wniesione poprzez państwa i wszystkie sprawy wymienione w Karcie NZ albo w obowiązujących traktatach i konwencjach. ZO ONZ i RB ONZ mogą zwrócić się do ICJ o wydanie recenzji doradczej w każdej kwestii prawnej; inne organy ONZ i organizacje wyspecjalizowane także mogą zwracać się do ICJ o opinię doradczą, lecz za upoważnieniem ZO ONZ.
ICJ złożona jest z 15 sędziów reprezentujących różne narodowości, wybieranych poprzez ZO ONZ i RB ONZ z listy osób nominowanych poprzez tak zwany ekipy narodowe w Stałym Sądzie Arbitrażowym; odpowiednio z artykułem 9 Statutu wybór sędziów powinien odbywać się tak, aby ICJ jako całość reprezentował "kluczowe formy cywilizacji i czołowe mechanizmy prawne świata." Sędziowie są wybierani na 9 lat i mogą ubiegać się o reelekcję; co 3 lata wymieniana jest 1/3 składu ICJ. Przy rozpatrywaniu sporów ICJ stosuje wiążące strony umowy międzynarodowe, zwyczaj międzynarodowy, ogólne zasady prawa uznawane poprzez narody cywilizowane i pomocniczo decyzje sądowe i opinie najwyżej doświadczonych specjalistów. Formalnymi językami są francuski i angielski.
Pierwszą sprawę wniesiono do ICJ 22 maja 1947 roku - była to skarga Ogromnej Brytanii przeciw Albanii przez wzgląd na tak zwany incydentem w cieśninie Korfu; ICJ przyznał rację Ogromnej Brytanii i nakazał Albanii wypłatę odszkodowania w wysokości 843947 funtów. W latach 1947-2009 do ICJ zgłoszono w sumie 144 kwestie ze strony krajów i 25 wniosków o wydanie recenzji doradczych (ostatnio w październiku 2008 roku ZO ONZ zwróciło się o opinię w kwestii legalności deklaracji niepodległości Kosowa z 17 lutego 2008 roku).
Witryna internetowa: http://www.icj-cij.org/

Czym jest Międzynarodowy Trybunał znaczenie w Słownik M .