co to jest
Co to jest IMO. Definicja Morska (z angielskiego: International Maritime Organization - IMO), do.

Czy przydatne?

Co to jest IMO

Definicja IMO: Międzynarodowa Organizacja Morska (z angielskiego: International Maritime Organization - IMO), do 1948 roku działająca pod nazwą Międzyrządowa Morska Organizacja Doradcza (z angielskiego: Inter-Governmental Maritime Consultative Organization - IMCO) - organizacja wyspecjalizowana ONZ utworzona w 1959 roku na mocy konwencji genewskiej z 1948 roku, stawiająca sobie za cel wypracowanie i wykorzystanie w praktyce najwyższych standardów zmierzajacych do poprawy bezpieczeństwa na morzu, ulepszenia nawigacji, zapobiegania i kontroli zanieczyszczena mórz poprzez statki. Kluczowymi osiągnięciami IMO są: przyjęcie w 1960 roku międzynarodowej konwencji w kwestii bezpieczeństwa życia na morzu (SOLAS), międzynarodowej konwencji w kwestii zapobiegania zanieczyszczeniom ze statków (MARPOL) w 1973 roku; międzynarodowego kodu bezpieczeństwa na statkach i w portach w 2002 roku. W 2009 roku członkami IMO było 168 krajów.
Siedziba IMO znajduje się w Londynie.witryna internetowa: http://www.imo.org/

Czym jest IMO znaczenie w Słownik I .