GRUPA co to jest
Co to jest GRUPA G-8. Definicja niezinstytucjonalizowane forum współpracy czołowych krajów.

Czy przydatne?

Co to jest Grupa G-8

Definicja GRUPA G-8: Ekipa G-8 - niezinstytucjonalizowane forum współpracy czołowych krajów uprzemysłowionych, założone na szczycie w Rambouillet we Francji 15-17 listopada 1975 roku, gdzie udział wzięli przywódcy Francji, Japonii, Niemiec, Ogromnej Brytanii, Włoch i USA (G-6); na drugim szczycie w San Juan na Puerto Rico 27-28 czerwca 1976 roku do ugrupowania dołączyła Kanada (G-7); szczyt w Denver 20-22 czerwca 1997 roku po raz pierwszy odbył się w formule G-8 z udziałem prezydenta Rosji; na następnym szczycie w Birmingham 15-17 maja 1998 roku Rosja była już dopuszczona do wszystkich dyskusji i stała się pełnoprawnym członkiem G-8. W 2006 roku Rosja po raz pierwszy sprawowała przewodnictwo w G-8.
G-8 początkowo powstała z myślą o omawianiu kwestii gospodarczych i handlowych, lecz zakres tematyczny ugrupowania uległ ostatnio poszerzeniu o sprawy takie jak współpraca z państwami rozwijającymi się, globalne i regionalne bezpieczeństwo czy globalne zmiany klimatyczne. Przykładowo na szczycie w Gleneagles w Szkocji 6-8 lipca 2005 roku postanowiono o zwiększeniu pomocy dla wszystkich państw rozwijających się o 50 mld dolarów i umorzeniu długów 18 najbiedniejszych krajów afrykańskich; na ostatnich szczytach w niemieckim Heiligendamm 6-8 czerwca 2007 roku i w japońskim Toyako 7-9 lipca 2008 roku wiodącym tematem było przyspieszenie międzynarodowych negocjacji na temat redukcji światowej emisji gazów cieplarnianych.
Od Gleneagles w 2005 roku w trakcie szczytów G-8 mają miejsce spotkania z przywódcami 5 czołowych krajów rozwijających się (Brazylia, Chiny, Indie, Meksyk, RPA) w ramach tak zwany outreach meetings. W ostatnich latach nasilają się głosy wzywające do nadania tej piątce rangi pełnoprawnych partnerów i przekształcenia G-8 w G-13; zwolennikami takiej ewolucji ugrupowania są między innymi prezydent Francji Nicolas Sarkozy i premier Ogromnej Brytanii Gordon Brown. Na szczycie w Toyako w 2008 roku odbyło się nawet spotkanie przywódców G-8 i 8 innych sporych gospodarek (prócz niniejszej piątki udział wzięły również Australia, Indonezja i Korea Południowa).
G-8 nie posiada kwatery głównej, budżetu ani stałego personelu. Kluczową metodą współpracy w ramach G-8 są coroczne szczyty organizowane poprzez kraj przewodniczące w G-8 w danym roku, które ma decyzyjny wpływ na treść agendy szczytu. Ponadto często odbywają się spotkania ministerialne, w szczególności ministrów spraw zagranicznych, finansów i środowiska naturalnego. Ministrowie i przedstawiciele krajów członkowskich G-8 mogą także zbierać się ad hoc dla omówienia istotnych kwestii bieżących.
Na szczycie Ekipy G-20 w Pittsburghu (USA) 24-25 września 2009 roku ogłoszono, iż G-8 zostanie zastąpiona poprzez G-20 jako główne forum międzynarodowej współpracy gospodarczej. Na 2010 rok przewidziano jeszcze szczyt G-8 w Kanadzie, ale najprawdopodobniej będzie on ostatnim, bo kolejne kraj przewodniczące w G-8, jest to Francja, jest zdecydowanym zwolennikiem G-20.
http://www.g7.utoronto.ca/

Czym jest Grupa G-8 znaczenie w Słownik G .