WYCHOWANIE co to jest
Definicja wychowanie znaczy: narzucania ograniczeń. Idealne warunki rozwoju dla dzieci tworzą.

Czy przydatne?

Co to znaczy wychowanie

Wyjaśnienie: Wychowanie dzieci wymaga zarówno miłości, uwagi, wrażliwości, jak i stawiania rozsądnych wymogów i narzucania ograniczeń. Idealne warunki rozwoju dla dzieci tworzą rodzice opiekuńczy i wrażliwi na potrzeby dziecka, lecz również stawiający mu wyraźne ograniczenia i tworzący przewidywalne środowisko. Brak kontroli rodziców sprawia, iż otoczenie staje się dla dziecka nieprzewidywalne. Dorastające dzieci pozostają impulsywne, niedojrzałe i nieprzystosowane do wymogów socjalnych. Szkodliwe jest również stawianie dziecku nierealistycznych wymogów, bo obniża to poczucie własnej wartości dziecka, bezskutecznie usiłującego je spełnić. Natomiast zaniedbywanie albo maltretowanie dzieci sprawia, iż staja się lękliwe lub agresywne w kontaktach socjalnych.
Nie wszystkie dzieci są izolowane albo odrzucane poprzez rówieśników. Dzieci izolowane bywają nieśmiałe, odrzucane z kolei zazwyczaj charakteryzują się agresją i nieodpowiednim zachowaniem. Problemy w relacjach z rówieśnikami niekiedy utrzymują się w późniejszych latach - stąd warto uczyć dzieci zdolności nawiązywania kontaktów z innymi i rozwiązywania konfliktów. Ciepła atmosfera rodzinna, pozytywne relacje wewnątrz rodziny, dostosowana do wieku dziecka dyscyplina, uczenie własnym odpowiednikiem, ułatwia dziecku nabywanie zdolności socjalnych.
Wdrażanie małego dziecka do edukacji szkolnej powinno odbywać się przez wspólną zabawę, żeby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Wymaga to od rodzica zdolności doceniania niewielkich osiągnięć i postępów dziecka i zachowania cierpliwości i spokoju przy wielokrotnym zwracaniu uwagi na wciąż te same błędy. Relacja pochwał do nagan powinien być jak 4:1.
Optymalne warunki dla rozwoju płciowego dzieci są w pełnych rodzinach. Tata uczy syna jak być mężczyzną, matka - jak kontaktować się z kobietami. Matka może nauczyć córkę jak być kobietą, ale kontaktowania się z mężczyznami córka uczy się w stosunku z ojcem. Dobre stosunki miedzy rodzicami staja się wzorem stosunku kobieta - mężczyzna. Rozwód rodziców może negatywnie wpływać na identyfikację płciową dziecka i na jego zdolności nawiązywania zdrowych stosunku z rówieśnikami przeciwnej płci.
Przyg. Bogusław Włodawiec

Czym jest wychowanie znaczenie w Słownik W .