PSYCHICZNE ZDROWIE co to jest
Definicja zdrowie psychiczne znaczy: określane jako harmonia w obrębie struktury osobowości.

Czy przydatne?

Co to znaczy zdrowie psychiczne

Wyjaśnienie: Zdrowie psychiczne znaczy brak objawów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Bywa również określane jako harmonia w obrębie struktury osobowości, harmonia ze środowiskiem społecznym, dobre samopoczucie, umiejętność do pracy, miłości i działalności twórczej.
Podejmowane są próby opisania cech zdrowej, dojrzałej osobowości. Uważane jest, iż zdrowy, dojrzały emocjonalnie człowiek respektuje potrzeby własne i innych ludzi. Jest dobrze przystosowany socjalne - stara się utrzymywać dobre kontakty z innymi ludźmi, jest względnie stały w utrzymywaniu związków emocjonalnych. Jest przy tym autonomiczny, nie zabiega o akceptację innych za wszelaką cenę. Akceptuje siebie samego. Jest tolerancyjny, przyznaje sobie i innym prawo do popełniania błędów, nie stawia sobie i innym nierealistycznych wymogów. Akceptuje pewną dozę niepewności w świecie i konieczności myślenia w kategoriach prawdopodobieństwa. Rozumuje w sposób racjonalny, oparty na obiektywnych faktach - konstruuje hipotezy na temat zachowań własnych i innych ludzi, sprawdza ich słuszność, jest otwarty na zmiany. Jest niedogmatyczny w poglądach - wymienia je, gdy napotka dowody, iż jest w błędzie.
Przyjmuje odpowiedzialność za własne życie, również odpowiedzialność za swoje trudności, nie obwiniając innych osób ani warunków socjalnych za swoje niepowodzenia. Jest zaangażowany w to, co się dzieje wokół niego, stawia sobie kreatywne cele, dąży do lepszego życia. Stara się realizować własne cele życiowe, godząc się z ryzykiem niepowodzenia

Czym jest zdrowie psychiczne znaczenie w Słownik Z .