KOHERENCJI POCZUCIE co to jest
Definicja poczucie koherencji znaczy: podstaw tej koncepcji leży założenie, iż między zdrowiem a.

Czy przydatne?

Co to znaczy poczucie koherencji

Wyjaśnienie: Poczucie koherencji jest głównym definicją w koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego. U podstaw tej koncepcji leży założenie, iż między zdrowiem a chorobą istnieje kontinuum stanów, które należy rozumieć całościowo jako dynamiczny mechanizm równoważenia wymogów i zasobów w toku konfrontacji ze stresem. Zasadą, dzięki której można wytłumaczyć, zdaniem autora, funkcjonowanie uogólnionych zasobów odpornościowych, jest globalna orientacja życiowa, nazwana poprzez Antonovsky'ego poczuciem koherencji. Wg niego, osoby o mocnym poczuciu koherencji mają tendencję do zachowań prozdrowotnych. Zdaniem Antonovsky'ego, uwzględniając definicja poczucia koherencji, można aby wykryć nowe zasady rządzące odpornością człowieka na chorobę.
Poczucie koherencji jest globalną orientacją człowieka, wyrażającą stopień, w jakim człowiek ten ma dojmujące, trwałe, aczkolwiek dynamiczne poczucie pewności, iż (1) bodźce napływające pośrodku życia ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego mają charakter ustrukturalizowany, przewidywalny i wytłumaczalny; (2) dostępne są zasoby, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym poprzez te bodźce; (3) wymogi te są dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania.
Wysokie poczucie koherencji sprzyja zachowaniu zdrowia i długiego życia.
Przyg. Bogusław Włodawiec

Czym jest poczucie koherencji znaczenie w Słownik P .