ZIOŁOLECZNICTWO co to jest
Co to znaczy FITOTERAPIA, ZIOŁOLECZNICTWO? Słownik ziołami) albo preparatami wykorzystującymi.

Czy przydatne?

Definicja Ziołolecznictwo

Co to znaczy FITOTERAPIA, ZIOŁOLECZNICTWO: Leczenie z zastosowaniem roślin leczniczych (na przykład ziołami) albo preparatami wykorzystującymi aktywne biologicznie związki chemiczne zawarte w roślinach. To jest gałąź medycyny nie - jak regularnie błędnie się stwierdza - tak zwanej medycyny alternatywnej, ale konwencjonalnej, albowiem medycyna naturalna jest także medycyną konwencjonalną. Ta uznana sposób terapii - równoważna z innymi użytkowanymi poprzez współczesną naukę metodami leczenia - doczekała się wielu poważnych naukowych opracowań. Największym i w najwyższym stopniu szczegółowym wydawnictwem polskim jest "Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy", przygotowany poprzez zespół pod redakcją doc. dr. hab. farm. Aleksandra Ożarowskiego.
Kolebką fitoterapii, jedynej niegdyś i - poprzez długie wieki - niezastąpionej praktyki medycznej, był Egipt. Wykryty w XIX w. tak zwany Papirus Ebersa zawiera 900 recept rekomendowanych poprzez egipskich kapłanów w sytuacjach najróżniejszych chorób i choroby. Znajomość roślin leczniczych przeniosła się do Babilonii i Asyrii - o czym dowiadujemy się z dokumentów sprzed 3 tys. lat - a potem do Grecji i Rzymu. Dopiero tam zaczęto fitoterapię wyprowadzać ze świątyń, wyzwalać z przesądów i zabobonnych rytuałów. Pierwsi lekarze świeccy pojawili się w Atenach. Byli nimi wykształceni przyrodnicy i filozofowie. Walką o naukowy - w sensie wolnym od magii - charakter lecznictwa wsławił się słynny matematyk Pitagoras.
Termin fitoterapia (phytotherapia) pochodzi od słów phyton (roślina) i therapeuo (leczę) i znaczy leczenie roślinami. Powstał nareszcie XIX w. w Niemczech jako reakcja na żywiołowy postęp chemii. Rozpowszechnił się po pierwszej wojnie światowej, szczególnie we Francji, a w dalszym ciągu w innych państwach.
W Polsce nazwy tej na ustalenie ziołolecznictwa użył po raz pierwszy dr Lypa (dr medycyny Jerzy Lypa) w swojej pracy pt.: "Phytotherapia. Roślinne środki lecznicze. Recepty dla lekarzy" w 1933r.
W 1948r. termin ten został już spolszczony w dziele pt.: "Ziołolecznictwo i leki roślinne. Fytoterapia"

Czym jest Ziołolecznictwo znaczenie w Słownik Z .