CELULOZA co to jest
Co to znaczy CELULOZA (BŁONNIK)? Słownik roślinnej, tworzący zrąb ściany komórkowej komórek.

Czy przydatne?

Definicja Celuloza

Co to znaczy CELULOZA (BŁONNIK): Polisacharyd (wielocukier), fundamentalny materiał tkanki roślinnej, tworzący zrąb ściany komórkowej komórek roślinnych. Słoma i trzcina zawierają jej około 36%, drewno: 41-56%, włókna roślinne około 90%, a po usunięciu zanieczyszczeń: 97-98% (linters bawełniany). Cząsteczki celulozy, w liczbie około 2000, ułożone są równolegle w wiązki zwane mikrofibrylami, gdzie odznacza się obszary krystaliczne - micele i niekrystaliczne (amorficzne). Mikrofibryle, w liczbie około 400, łączą się w wiązki i tworzą makrofibryle. Błonnik nie jest trawiony przewodzie pokarmowym ssaków. Przeżuwacze wykorzystują go dzięki obecności w żwaczu flory bakteryjnej, produkującej enzym zwany celulazą. Celuloza jest surowcem używanym w przemyśle włókienniczym i papierniczym. Jest także substancją wyjściową do otrzymywania wielu surowców chemicznych, na przykład nitrocelulozy służącej do wyrobu tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych i acetylocelulozy, z której wyrabia się tworzywa sztuczne i sztuczny jedwab.
Celuloza jest użytkowana w formie naturalnej (drewno, włókna przemysłowe), częściowo zmodyfikowanej (papier, pergamin, fibra) albo kompletnie zmienionej (celofan, włókno wiskozowe) wskutek pozbawienia jej pierwotnej struktury włóknistej (celuloza rodzima jest nietopliwą białą masą włóknistą, nierozpuszczalną w rozpuszczalnikach organicznych).
Pochodne celulozy (etery i estry) są użytkowane jako włókna, kleje, lakiery, zagęszczacze, tworzywa sztuczne, proch bezdymny i tym podobne
Celuloza jest bardzo reaktywna wskutek obecności w każdej reszcie glukozy trzech grup hydroksylowych, które ulegają eteryfikacji i estryfikacji, nie mniej jednak powstają etery i estry celulozy. Celuloza rozpuszcza się w stężonych roztworach silnych zasad (alkaliceluloza). Wskutek utleniania przechodzi w karboksycelulozę. Ponadto ulega degradacji albo całkowitej depolimeryzacji pod wpływem kwasowych czynników hydrolitycznych
Choroby Zakaźne:
zakaźne to między innymi: dur brzuszny, paradur, a więc dur rzekomy (paratyfus), czerwonka, grypa, płonica, a więc szkarlatyna, różyczka, błonica, a więc dyfteryt, odra, ospa naturalna, ospa wietrzna celuloza co to jest.
Cukier Gronowy:
cukier trzcinowy - sacharoza C12H22O11. Otrzymywany z trzciny cukrowej i z buraków cukrowych. W celu wydobycia cukru pokrojone buraki ługuje się wodą w temp. 75-85° C. Otrzymany sok, zawierający celuloza definicja.
Coldrex:
proszekSkład: Saszetka zawiera: 750 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny, 30 mg witaminy C, bonusy smakowe.Działanie: Preparat łączy w sobie działanie poszczególnych składników celuloza co znaczy.
Choroba Gravesa-Basedowa:
młodzieńczą nadczynnością tarczycy, charakteryzująca się przyspieszeniem mechanizmów metabolicznych we wszystkich tkankach, co jest rezultatem nadprodukcji hormonów tarczycy, występującej przeważnie celuloza słownik.
Cholesterol:
C27H45OH, przedstawiciel steroidów (steroli) zwierzęcych, zwanych zoosterolami. Temp. topnienia: 149° C, temp. wrzenia: 360° C (z rozkładem). Cholesterol jest nierozpuszczalny w wodzie, trudno celuloza znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Celuloza znaczenie w Słownik C .