GERMAN co to jest
Co to znaczy GERMAN - symbol Ge (z łac. germanium)? Słownik ekipie IV, w ekipie głównej węglowców.

Czy przydatne?

Definicja German

Co to znaczy GERMAN - SYMBOL GE (Z ŁAC. GERMANIUM): Pierwiastek chemiczny w układzie okresowym położony w ekipie IV, w ekipie głównej węglowców. (Liczba atomowa: 32, masa atomowa: 72,59). Po raz pierwszy otrzymany w 1886r. poprzez niemieckiego chemika K. A. Winklera z rudy srebra (argyrodytu). Istnienie tego pierwiastka przewidział w 1871r. D. Mendelejew, nazywając go ekakrzemem. German jest jasnoszarą substancją o metalicznym połysku. (temp. topnienia: 937 stopni Celsjusza, temp. wrzenia: 2850 stopni Celsjusza, gęstość 5,32 g/cm3).
Ma własności półprzewodnikowe, zależne od rodzaju domieszek. Naturalny pierwiastek jest mieszaniną czterech izotopów trwałych: 70Ge, 72Ge, 73Ge i 74Ge i jednego długożyjącego izotopu promieniotwórczego 76Ge. Minerały germanu są ogromną rzadkością. Jest on raczej domieszką do rud metali nieżelaznych i do nie wszystkich węgli. Wolny german jest średnio czynny chemicznie. W temp. pokojowej nie rozpuszcza się w rozcieńczonych kwasach i zasadach, nie ulega działaniu tlenu powietrza. W związkach występuje w stopniu utlenienia +2 i +4. Z wodorem tworzy germanowodory. W temp. ponad 700 stopni Celsjusza łatwo łączy się z tlenem na tlenek GeO i dwutlenek GeO2. Tlenek GeO jest ciemnoszarym proszkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie. Ma własności redukujące. Dwutlenek GeO2 ma własności amfoteryczne z przewagą kwasowych: dobrze rozpuszcza się w zasadach, trudniej w kwasach. Metaliczny german otrzymuje się poprzez redukcję GeO2 wodorem. German jest użytkowany w pierwszej kolejności w przemyśle elektronicznym, do sporządzania półprzewodnikowych diod i tranzystorów. Do takich celów konieczny jest german o bardzo wysokiej czystości - dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń wynosi 1 atom na 1010 atomów Ge. Bonus GeO2 do szkła powiększa jego współczynnik załamania światła i przepuszczalność dla promieniowania podczerwonego. Stop germanu ze złotem zawierający 12% Ge topi się w temp. 350° C i jest użytkowany w złotnictwie i dentystyce

Czym jest German znaczenie w Słownik G .