DROBNOUSTROJE co to jest
Co to znaczy DROBNOUSTROJE? Słownik wychodząca z użycia - z gr. mikros - mały, bios - życie.

Czy przydatne?

Definicja Drobnoustroje

Co to znaczy DROBNOUSTROJE: a więc mikroorganizmy - (odmiennie zarazki, mikroby - nazwa wychodząca z użycia - z gr. mikros - mały, bios - życie). Organizmy jednokomórkowe (mikroskopijnej wielkości, mierzonej w mikrometrach), do których zalicza się wirusy, bakterie, sinice, roślinne glony i grzyby, zwierzęce pierwotniaki.
Rozróżniamy (z racji na rolę):
1. drobnoustroje chorobotwórcze, do których należą wirusy, część bakterii i pierwotniaków (zarodnikowce, wiciowce) i nie wszystkie grzyby.
2. bardzo pożyteczne drobnoustroje fermentacyjne, gnilne

Czym jest Drobnoustroje znaczenie w Słownik D .