DAKTYLNY ALFABET co to jest
Co to znaczy Alfabet daktylny definicja. Czym jest porozu­miewania się z osobami niesłyszącymi.

Czy przydatne?

Definicja Alfabet daktylny

Co to znaczy: mechanizm znaków literowych wykorzystywany do porozu­miewania się z osobami niesłyszącymi. Każdej literze pisma odpowiada w a.p. układ palców (w nie wszystkich systemach mowy manualnej, poszczególne układy rąk odpowiadają całym słowom). A.p. jest również wyko­rzystywany w uczeniu dzieci głuchych artykulacji mowy dźwiękowej ? opanowanie a.p. traktowane jest wtedy jako faza procesu rehabilitacji mowy, pomagający w osiągnię­ciu prawidłowej artykulacji

Czym jest Alfabet daktylny znaczenie w Słownik A .