ADAPTACYJNY ZESPÓŁ OGÓLNY co to jest
Definicja ogólny zespół adaptacyjny znaczy: stanowi pierwszą linię obrony organizmu przed.

Czy przydatne?

Co to znaczy ogólny zespół adaptacyjny

Wyjaśnienie: Ogólny zespół adaptacyjny (General Adaptation Syndrome - GAS) to wzorzec reakcji na stres, który stanowi pierwszą linię obrony organizmu przed potencjalnie szkodliwymi czynnikami. Występuje, gdy organizm styka się z każdym stresorem.
Selye podzielił ogólny zespól adaptacyjny na trzy etapy. Pierwszą, najlepiej zbadaną, nazwał stadium reakcji alarmowej. Wówczas organizm reaguje silnie na pojawienie się obcego czynnika. W okresie następnej etapy - stadium odporności - reakcje organizmu z pozoru wracają do normy. Jednak jego zasoby zostały naruszone i organizm może nie być zdolny do skutecznego radzenia sobie z nowym stresorem. W ostatniej fazie - stadium wyczerpania - rośnie aktywność gruczołów dokrewnych. Powiększony poziom kortyzolu wpływa na układy: odpornościowy, trawienny, krążenia i inne, co może doprowadzić do zgonu.
Patrz również:
stres
stresor
Przyg. Bogusław Włodawiec

Czym jest ogólny zespół adaptacyjny znaczenie w Słownik O .