JEDNOCUKRY co to jest
Co to znaczy MONOSACHARYDY? Słownik polihydroksyketony - ketozy o wzorze: CnH2nOn.W zależności od.

Czy przydatne?

Definicja Jednocukry

Co to znaczy MONOSACHARYDY: Cukry łatwe, jednocukry, polihydroksyaldehydy - aldozy albo polihydroksyketony - ketozy o wzorze: CnH2nOn.
W zależności od liczby atomów tlenu w cząsteczce ALDOZY podzielone są na:
aldobiozy (2 atomy tlenu)
aldotriozy (3 atomy tlenu)
aldotetrozy (4 atomy tlenu)
aldopentozy (arabinoza i ryboza - 5 atomów tlenu)
aldoheksozy (glukoza, mannoza, galaktoza - 6 atomów tlenu)
W zależności od liczby atomów tlenu w cząsteczce KETOZY podzielone są na:
ketotriozy (3 atomy tlenu)
ketotetrozy (4 atomy tlenu)
ketopentozy (5 atomów tlenu)
ketoheksozy (fruktoza - 6 atomów tlenu)
W zależności od wartości n (od liczby atomów węgla w cząsteczce) jednocukry podzielone są na:
biozy (n = 2)
triozy (n = 3)
tetrozy (n = 4)
pentozy (n = 5)
heksozy (cukier gronowy - glikoza, cukier owocowy - fruktoza, mannoza, galaktoza, n = 6)
heptozy (n = 7)
głównymi naturalnymi cukrami prostymi są pentozy i heksozy, na przykład ryboza, glukoza, fruktoza.
Monosacharydy w większości przypadków mają liczbę atomów tlenu równą liczbie atomów węgla. Jeden z atomów tlenu wchodzi w skład ekipy aldehydowej albo ketonowej, pozostałe są składnikami grup hydroksylowych.
Jednocukry to rozpuszczalne, słodkie, w miarę łatwe związki

Czym jest Jednocukry znaczenie w Słownik J .