START co to jest
Co to jest START I. Definicja Arms Reduction Treaty) - układ o redukcji i ograniczeniu.

Czy przydatne?

Co to jest START I

Definicja START I: Początek I (and. Strategic Arms Reduction Treaty) - układ o redukcji i ograniczeniu strategicznej broni ofensywnej, podpisany w Moskwie 31 lipca 1991 roku na szczycie prezydentów Rosji i USA, Michaiła Gorbaczowa i George'a Busha. Główne postanowienia traktatu mówiły o redukcji platform przenoszenia strategicznej broni jądrowej (jest to międzykontynentalnych pocisków balistycznych, pocisków balistycznych na okrętach podwodnych i bombowców strategicznych) do 1600 po każdej stronie i głowic jądrowych do 6000 po każdej stronie, z czego 4900 umieszczonych na pociskach balistycznych. Oznaczało to redukcję arsenałów nuklearnych obu krajów o ok. 30%.
Senat USA ratyfikował Początek I 1 października 1992 roku, a parlament Rosji - 4 listopada 1992 roku. Przez wzgląd na rozpadem ZSRR i znalezieniem się broni jądrowej w regionie 4 krajów poradzieckich 23 maja 1992 roku podpisano w Lizbonie protokół na mocy którego Białoruś, Kazachstan, Ukraina i Rosja jako sukcesorzy ZSRR stały się stronami układu Początek I, a pierwsze 3 z tych krajów zobowiązały się do przekazania Rosji arsenałów jądrowych i przystąpienia w najkrótszym możliwym czasie do traktatu o nieproliferacji (NPT) już w charakterze krajów nie posiadających broni jądrowej. Wszystkie te 3 państwa zrealizowały te zobowiązania do 1996 roku.początek I wszedł w życie 5 grudnia 1994 roku, kiedy wszystkie 5 krajów wymieniło dokumenty ratyfikacyjne na konferencji KBWE w Budapeszcie. Układ przewidywał realizację redukcji pośrodku 7 lat; 5 grudnia 2001 roku Rosja i USA ogłosiły wykonanie jego postanowień, tym samym doprowadzając do największej w historii redukcji broni jądrowej. Początek I obowiązuje poprzez 15 lat (do 5 grudnia 2009 roku) i może zostać przedłużony na następne 5 lat

Czym jest START I znaczenie w Słownik S .