WSPÓŁTNIENIE POKOJOWE co to jest
Co to jest POKOJOWE WSPÓŁISTNIENIE. Definicja zasada z zakresu stosunków międzynarodowych.

Czy przydatne?

Co to jest pokojowe współistnienie

Definicja POKOJOWE WSPÓŁISTNIENIE: pokojowe współistnienie - zasada z zakresu stosunków międzynarodowych, postulująca bezkonfliktowe współistnienie krajów o kompletnie odmiennych systemach społeczno-politycznych. Pojawiła się po Rewolucji Październikowej w Rosji w 1917 roku, spopularyzowała po wybuchu Zimnej Wojny. Stała się fundamentem poliyki. zagranicznej prowadzonej poprzez państwa komunistyczne, w szczególności ZSRR i Chiny, a również Ruch Krajów Niezaangażowanych. Zawierała w sobie między innymi zasady wzajemnego poszanowania integralności terytorialnej, wzajemnej nieagresji i nieingerencji w kwestie wewnętrzne. Jej celem było pomniejszenie wrogości między mocarstwami i wyeliminowanie możliwości wybuchu kolejnej wojny światowej

Czym jest pokojowe współistnienie znaczenie w Słownik P .