NARODOWA MNIEJSZOŚĆ co to jest
Co to jest MNIEJSZOŚĆ NARODOWA. Definicja angielskiego: national minority) - ekipa obywateli.

Czy przydatne?

Co to jest mniejszość narodowa

Definicja MNIEJSZOŚĆ NARODOWA: mniejszość narodowa (z angielskiego: national minority) - ekipa obywateli państwa, której członkowie mają poczucie własnej odrębności, czemu może towarzyszyć inne geneza etniczne, językowe, kulturowe i religijne od większości populacji. Do mniejszości narodowych nie zalicza się ludności tubylczej zamieszkującej dane terytorium od zamierzchłych czasów (na przykład Aborygenów w Australii, Indian w Ameryce). Ochronę fundamentalnych praw mniejszości przewidziano po raz pierwszy w traktatach pokojowych i mniejszościowych zawartych po I Wojnie Światowej. Prawo do własnego życia kulturalnego i religijnego jako norma powszechnego prawa międzynarodowego pojawiło się w 1966 roku w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. W 1992 roku ONZ przyjęła deklarację zawierającą katalog praw przysługujących mniejszościom narodowym, mówiącą o prawie do kultury, wyznawania i praktykowania religii, swobodnego używania języka publicznie i prywatnie, skutecznego uczestnictwa w decyzjach dotyczących mniejszości i jej regionów zamieszkania, zakładania stowarzyszeń, swobodzie utrzymywania kontaktów z innymi członkami ekipy, również poza granicami państwie. Na krajach ciąży wymóg zapewnienia mniejszościom narodowym możliwości uczenia się macierzystego języka albo pobierania edukacji w takim języku i przekazywania wiedzy o ich historii, tradycji i kulturze

Czym jest mniejszość narodowa znaczenie w Słownik M .