STREAM NORD co to jest
Co to jest NORD STREAM. Definicja Północny Potok) - projekt rurociągu gazowego biegnącego po dnie.

Czy przydatne?

Co to jest Nord Stream

Definicja NORD STREAM: rurociąg Nord Stream (Północny Potok) - projekt rurociągu gazowego biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego z Rosji do Niemiec. 8 września 2005 roku rosyjski Gazprom i niemieckie spółki BASF i E.ON podpisały fundamentalne porozumienie w kwestii budowy Nord Stream, na mocy którego powstała firma Nord Stream AG, gdzie 51% udziałów przypadało na Gazprom, a po 24,5% - na obie spółki niemieckie; w czerwcu 2008 roku 9-procentowy udział w Nord Stream AG uzyskała holenderska spółka N.V. Nederlandse Gasunie, a o 4,5% pomniejszyły się udziały BASF i E.ON. Długość rurociągu, biegnącego od okolic Wyborga (Rosja) do okolic Greifswaldu (Niemcy), ma wynosić ok. 1220 kilometrów. Nord Stream ma składać się z 2 równoległych linii, każda o przepustowości 27,5 mld m. sześc. rocznie, zaspokajających w sumie powyżej 10% zapotrzebowania UE na gaz. Pierwsza linia ma być oddana do użytku w 2011 roku, druga - do 2012 roku. W lutym 2010 roku projekt uzyskał zgodę władz ekologicznych Finlandii, będącą ostatnim wymogiem administracyjnym przed rozpoczęciem budowy, co formalnie nastąpiło 9 kwietnia 2010 roku. Wydatek budowy rurociągu jest szacowany na 7,4 miliarda euro.
Projekt rurociągu Nord Stream spotkał się z krytyką krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, uważających iż jego realizacja tylko zwiększy skuteczność "broni energetycznej" Rosji, pozwalając jej na odcięcie dostaw gazu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej (aktualnie będących państwami tranzytowymi) bez szkody dla dostaw do głownych klientów w Europie Zachodniej. Regularnie podnoszone są także obawy dotyczące ekologicznych konsekwencji budowy rurociągu i możliwego zastosowania rurociągu do celów militarnych i szpiegowskich.
Witryna internetowa: http://www.nord-stream.com/en/
Patrz: Bezpieczeństwo energetyczne UE. Badanie nowych szlaków i źródeł dostaw gazu do Europy (Tomasz Niedziółka, 7 kwietnia 2009)
Co to jest Nabucco:
Porównanie rurociąg gazowy o długości ok. 3300 kilometrów, biegnący od granicy gruzińsko-tureckiej i/albo granicy irańsko-tureckiej do tureckiego Erzurum i dalej poprzez terytorium Turcji, Bułgarii, Rumunii nord stream co to jest.
Definicja Neutralizacja:
Dlaczego łaciny neutrum - bez zaangażowania) - zakaz prowadzenia działań wojennych na danym terytorium i korzystania z niego w celu przygotowania działań wojennych, zwykle zamocowany traktatowo. Neutralizacja nord stream definicja.
Co znaczy NATO:
Jak lepiej Traktatu Północnoatlantyckiego, z angielskiego North Atlantic Treaty Organisation) - sojusz wojskowy powołany 4 kwietnia 1949 roku, kiedy ministrowie spraw zagranicznych 12 krajów (Belgia, Dania nord stream co znaczy.
Słownik NPT:
Kiedy Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - Układ o Nieproliferacji Broni Jądrowej) - traktat międzynarodowy zmierzający do zapobiegania rozprzestrzenianiu się broni jądrowej, otwarty do nord stream słownik.
Znaczenie NORAD:
Od czego zależy angielskiego: North American Aerospace Defense Command - Dowództwo Północnoamerykańskiej Obrony Powietrznej; do 1981 roku North American Air Defense Command) - organizacja oficjalnie utworzona nord stream znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Nord Stream znaczenie w Słownik N .