USŁUGI DOBRE co to jest
Co to jest DOBRE USŁUGI. Definicja najstarszych środków pokojowego załatwiania sporów.

Czy przydatne?

Co to jest dobre usługi

Definicja DOBRE USŁUGI: dobre usługi - jeden z najstarszych środków pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych, opierający na działaniu stron trzecich (krajów, organizacji międzynarodowych, znakomitych osobistości) w celu umożliwienia stronom sporu rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, bądź także wznowienia negocjacji w przypadku ich przerwania. Od mediacji dobre usługi różnią się tym, iż świadcząca je strona nie bierze czynnego udziału w samych negocjacjach

Czym jest dobre usługi znaczenie w Słownik D .