MIĘDZYNARODOWA DEKLARACJA co to jest
Co to jest DEKLARACJA MIĘDZYNARODOWA. Definicja publiczne wypowiedzenie się państwa, ekipy krajów.

Czy przydatne?

Co to jest deklaracja międzynarodowa

Definicja DEKLARACJA MIĘDZYNARODOWA: deklaracja międzynarodowa - publiczne wypowiedzenie się państwa, ekipy krajów albo organizacji w ważnej sprawie o znaczeniu międzynarodowym, dokonywane w formie pisemnej albo ustnej, nie mające wiążącej mocy prawnej. W ONZ to jest uroczyste oświadczenie podjęte poprzez Zebranie Ogólne jednomyślnie, w przeciwieństwie od uchwalanych większością głosów rezolucji. Przykładami są Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku, Deklaracja Praw Dziecka z 20 listopada 1959 roku, Deklaracja o Przyznaniu Niepodległości Państwom i Narodom Kolonialnym z 14 grudnia 1960 roku. Deklaracje międzynarodowe przyjmują także inne organizacje, na przykład deklaracja londyńska NATO o przeobrażonym sojuszu z 5-6 lipca 1990 roku, a również państwa, na przykład wspólna deklaracja Chin i Ogromnej Brytanii w kwestii Hongkongu z 19 grudnia 1984 roku

Czym jest deklaracja międzynarodowa znaczenie w Słownik D .