ODWYKOWEGO LECZENIA OBOWIĄZEK co to jest
Definicja obowiązek leczenia odwykowego znaczy: późniejszymi nowelizacjami, jeśli osoba uzależniona.

Czy przydatne?

Co to znaczy obowiązek leczenia odwykowego

Co to jest OBOWIĄZEK LECZENIA ODWYKOWEGO Odpowiednio z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 roku i jej późniejszymi nowelizacjami, jeśli osoba uzależniona od alkoholu (opinię w przedmiocie uzależnienia wydaje biegły specjalista) przez wzgląd na piciem alkoholu "skutkuje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy lub systematycznie zakłóca spokój albo porządek publiczny" - może zostać zobowiązana poprzez sąd do poddania się leczeniu w stacjonarnym albo niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 24-33).
Przyg. dr nauk medycznych Bohdan T. Woronowicz
Patrz także: Centrum Konsultacyjne AKMED
Obsesje:
Myśli natrętne. Patrz: natręctwa obowiązek leczenia odwykowego co to jest.
Opiaty:
niedojrzałych owoców różnych gatunków maku i w słomie makowej występuje sporo alkaloidów zwanych opiatami albo alkaloidami opium. Opium (od greckiego słowa sok roślinny) nazywane jest wysuszone obowiązek leczenia odwykowego definicja.
Ogólny Zespół Adaptacyjny:
adaptacyjny (General Adaptation Syndrome - GAS) to wzorzec reakcji na stres, który stanowi pierwszą linię obrony organizmu przed potencjalnie szkodliwymi czynnikami. Występuje, gdy organizm styka się obowiązek leczenia odwykowego co znaczy.
Omamy:
to patologiczne zjawiska psychiczne, opierające na występowaniu doznań zmysłowych (słuchowych, wzrokowych, czuciowych, smakowych, węchowych) występujące mimo braku odpowiednich (zewnętrznych obowiązek leczenia odwykowego słownik.
Obserwacja Psychologiczna:
metod badania psychologicznego, polegająca na obserwacji wszelkich możliwych do obserwowania aspektów zachowania osoby badanej. Obserwacja może być prowadzona z wyjątkiem innych metod badawczych obowiązek leczenia odwykowego znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest obowiązek leczenia odwykowego znaczenie w Słownik O .