GINIEGO WSPÓŁCZYNNIK co to jest
Definicja WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO oznacza: By zmierzyć stan nierówności dochodowych, wykorzystuje się.

Czy przydatne?

Co to jest WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO

Definicja WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO: By zmierzyć stan nierówności dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa wartość współczynnika znaczy większą skalę nierówności. Idea rozliczenia współczynnika Giniego jest dość prosta i może abyć łatwo przedstawiona na rysunku. Na wykresie odkładamy krzywą, obrazującą rozkład dochodów (udział w łącznych dochodach skumulowanych grup gospodarstw domowych, liczonych od najuboższego do najbogatszego). Krzywa ta, wyróżniona czerwoną linią, rozpoczyna się w punkcie A w środku wykresu (0% gospodarstw domowych ma 0% dochodu) i dochodzi do punktu B przecięcia linii kreskowanych (100% gospodarstw domowych ma 100% dochodu). Im bardziej równomierny rozkład dochodów w gospodarce, tym krzywa ta abyłby bliższa prostej łączącej oba te punkty. Zakreskowane pole pokazuje więc, jak duża jest skala nierówności dochodowych
Co znaczy Wartość Pieniądza W Czasie:
Porównanie wskazuje, iż ludzie bardziej cenią sobie sposobność konsumpcji danej ilości dóbr przedtem niż potem. Przez wzgląd na tym za pożyczenie od kogoś pieniędzy, co jest równoważne z odłożeniem poprzez tą współczynnik giniego co znaczy.
Krzyżówka Wierzytelność:
Dlaczego Przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika świadczenia (w pieniądzu albo w naturze współczynnik giniego krzyżówka.
Co to jest WIBOR:
Jak lepiej Offered Rate - kwota oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie. To jest oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Odmiennie mówiąc to jest cena pieniądza na rynku współczynnik giniego co to jest.
Słownik WSPÓLNA POLITYKA ROLNA:
Kiedy rolna (WPR) UE (UE) stanowi w najwyższym stopniu rozbudowany i politycznie kontrowersyjny obiekt integracji ekonomicznej w Europie. W założeniu ma ona służyć stabilizacji rynków rolnych, zwiększeniu współczynnik giniego słownik.
Czym jest Wolny Rynek:
Od czego zależy Rynek, który funkcjonuje w uwarunkowaniach wolnej konkurencji współczynnik giniego czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO znaczenie w Słownik W .