JAWNA SPÓŁKA co to jest
Definicja Spółka jawna oznacza: Najprostsza spółka osobowa; w kodeksie spółek handlowych została.

Czy przydatne?

Co to jest Spółka jawna

Definicja: Najprostsza spółka osobowa; w kodeksie spółek handlowych została zdefiniowana jako spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną spółeką, a nie jest inną spółką handlową; każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki jawnej całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i ze spółką; to jest jednak odpowiedzialność dodatkowa: za własne zobowiązania w pierwszej kolejności odpowiada spółka, a dopiero, gdy z jej majątku nie uda się zaspokoić wierzyciela - odpowiadają wspólnicy; spółka jawna obowiązkowo musi abyć wpisana do rejestru sądowego; spółka spółki powinna zawierać nazwiska albo nazwy wspólników i dodatkowe oznaczenie "spółka jawna"

Czym jest Spółka jawna znaczenie w Słownik S .