KAPITAŁOWY RACHUNEK co to jest
Definicja Rachunek kapitałowy oznacza: Rachunek kapitałowy obejmuje transfery kapitałowe, do.

Czy przydatne?

Co to jest Rachunek kapitałowy

Definicja: Rachunek kapitałowy obejmuje transfery kapitałowe, do których zalicza się dary i środki z tytułu pomocy bezzwrotnej, dokonane z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie środków trwałych, jak również umorzenie długu i nabywanie/zbywanie aktywów niefinansowych i nieprodukowanych. Nabywanie/zbywanie wyżej wymienionych aktywów znaczy zakup poprzez rezydentów/sprzedaż nierezydentom praw własności patentów, praw autorskich, znaków handlowych i tym podobne, a także sprzedaż gruntu ambasadom znajdującym się na terenie Polski albo zakup gruntu poprzez polskie ambasady za granicą

Czym jest Rachunek kapitałowy znaczenie w Słownik R .