WSKAŹNIK CENA/WARTOŚĆ KSIĘGOWA co to jest
Definicja Wskaźnik cena/wartość księgowa oznacza: c/wk, p/bv) - jeden ze wyznaczników używanych do.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik cena/wartość księgowa

Definicja: (c/wk, p/bv) - jeden ze wyznaczników używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji do wartości księgowej firmy przypadającej na jedną akcję. Niskie wartości tego parametru oznaczają, iż dorobek firmy nie jest w pełni używany, co może sygnalizować kłopoty firmy. Wysokie wartości mogą oznaczać, iż inwestorzy wiążą ze firmą spore nadzieje lecz również iż kurs jej akcji jest przewartościowany

Czym jest Wskaźnik cena/wartość księgowa znaczenie w Słownik W .