PRYWATNE SPOŻYCIE co to jest
Definicja SPOŻYCIE PRYWATNE oznacza: Spożycie indywidualne znaczy zużycie dóbr dla zaspokojenia.

Czy przydatne?

Co to jest SPOŻYCIE PRYWATNE

Definicja: Spożycie indywidualne znaczy zużycie dóbr dla zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarstw domowych: między innymi wyżywienia, utrzymania i wyposażenia mieszkania, spędzania wolnego czasu. Spożycie indywidualne wykonywane jest zwykle w drodze zakupów poprzez gospodarstwa domowe towarów i usług. Spożycie indywidualne jest kategorią Mechanizmu Rachunków Narodowych. Stanowi ono część popytu krajowego, a więc tej części PKB, która jest zużywana w państwie.Spożycie indywidualne jest elementem tak zwany równania podziału PKB, a więc formuły pokazującej ostateczny podział wytworzonej w państwie produkcji pomiędzy różne typy popytu, a więc jej ostateczne zużycie. Spożycie indywidualne finansowane jest z dwóch źródeł: • Dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, a więc tej części łącznych dochodów ludności, która pozostaje po zapłaceniu podatków bezpośrednich. • Kredytów konsumpcyjnych, a więc udzielanych gospodarstwom domowym poprzez banki komercyjne na zakup towarów i usług (na przykład kredytów na zakup samochodów albo innych dóbr trwałego użytku). Decyzja gospodarstw domowych na temat tego, jaką część dochodów do dyspozycji przeznaczają na spożycie indywidualne stanowi jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w gospodarce. Ta część dochodów, która nie jest przeznaczoną na spożycie stanowi oszczędności i służy finansowaniu inwestycji. Komentarz: Dynamika spożycia indywidualnego podlega - zwykle - w miarę umiarkowanym wahaniom w porównaniu z innymi składowymi popytu krajowego, eksportu i importu

Czym jest SPOŻYCIE PRYWATNE znaczenie w Słownik S .