ROZTOCZE co to jest
Co to znaczy ROZTOCZE - (Acarina)? Słownik to drobne formy, najczęściej długości około 1 mm.

Czy przydatne?

Definicja Roztocze

Co to znaczy ROZTOCZE - (ACARINA): Rząd pajęczaków, obejmujący około 7000 gatunków. Roztocze to drobne formy, najczęściej długości około 1 mm, zamieszkujące prawie każde środowiska. Wykazują budowę typową dla pajęczaków, lecz segmentacja ciała jest u nich zatarta, a odwłok szeroko osadzony na głowotułowiu i regularnie zrasta się z nim w jednolitą całość. Narządy gębowe przystosowane są do pobierania bardzo różnego pokarmu. Roztocze wykazują nadzwyczajnie różnorodny sposób życia. Przewarzająca część gatunków żyje wolno i odżywia się drobnymi zwierzętami, wiele żyje w wodach słodkich, mniej - w słonych. Liczne gatunki pasożytują, przeważnie zewnętrznie. Sporo form odgrywa istotną rolę w przenoszeniu albo wywoływaniu chorób człowieka, zwierząt udomowionych i dzikich. Inne gatunki odżywiają się płodami rolnymi i wieloma substancjami pochodzenia zwierzęcego. Spora ekipa pobiera soki roślin i skutkuje wyrośla. Część gatunków współżyje z mrówkami. Do roztocza należy na przykład: rozkruszek drobny (Tyrophagus putrescentiae) żywiący się mąką, świerzbowiec ludzki (Sarcoptes scabiei), kleszcze (Ixodides), częste w lasach, atakujące zwierzęta i ludzi.
Nie należy roztocza Acarina mylić z roztoczami, które są saprofitami. Roztocza to organizmy odżywiające się gotowymi związkami organicznymi pochodzącymi z rozkładu martwych szczątków roślin i zwierząt. Najliczniej występują pośród bakterii i grzybów, które są typowymi saprofitami rozkładającymi szczątki organiczne do prostych związków nieorganicznych, które po przejściu do gleby mogą być z niej ponownie pobrane poprzez rośliny. Roztoczami są nie wszystkie drobnoustroje stanowiące normalną florę: jelit - na przykład pałeczka okrężnicy, j. ustnej - na przykład paciorkowiec zieleniejący, dwoinka nieżytowa, skóry - gronkowiec biały, Sarcina

Czym jest Roztocze znaczenie w Słownik R .