BAKTERIE co to jest
Co to znaczy BAKTERIE (Bacteriophyceae)? Słownik do kilkunastu mikrometrów, zaliczane do roślin.

Czy przydatne?

Definicja Bakterie

Co to znaczy BAKTERIE (BACTERIOPHYCEAE): Jednokomórkowe organizmy prokariotyczne, wielkości od 0,1 do kilkunastu mikrometrów, zaliczane do roślin albo wyodrębniane wraz z sinicami w osobne królestwo bezjądrowych.
PODZIAŁ Z racji NA KSZTAŁT:
ziarniaki - kuliste
pałeczki - wydłużone
krętki - spiralne
promieniowce - nitkowato rozgałęzione
przecinkowce - przypominające przecinki
maczugowce - przypominające maczugi
śrubowce - mają kształt falisty i są podobne do węży
PODZIAŁ Z racji NA SPOSÓB GRUPOWANIA SIĘ:
dwoinki - występują parami
czworaczki - występują czwórkami
sześcianki - występują szóstkami (w dwu rzędach po trzy)
paciorkowce - tworzą łańcuszki
gronkowce - nieregularne skupienia na kształt kiści winogron
PODZIAŁ Z racji NA TO, CZY PRZEMIANA MATERII ZACHODZI W OBECNOŚCI WOLNEGO TLENU
bezwzględne tlenowce - rosną tylko w obecności tlenu atmosferycznego i czerpią energię drogą oddychania tlenowego;
CZY BEZ TLENU:
bezwzględne beztlenowce - rosną tylko w nieobecności tlenu, czerpią energię drogą beztlenową;
względne beztlenowce - rosną w niskich stężeniach tlenu atmosferycznego, czerpią energię również drogą oddychania beztlenowego.
W tej ekipie jest najwięcej bakterii chorobotwórczych.
INNY PODZIAŁ:
bakterie cudzożywne - żyją jako roztocza albo pasożyty czerpiące gotowe związki organiczne z innych organizmów.
bakterie samożywne - zdolne do przyswajania dwutlenku węgla lub w procesie fotosyntezy, lub w procesie chemosyntezy.
pośród bakterii samożywnych, przyswajających dwutlenek węgla w procesie chemosyntezy są:
bakterie siarkowe - utleniają związki zawierające siarkę
bakterie nitryfikacyjne - utleniają związki zawierające azot
bakterie żelazowe - utleniają związki zawierające żelazo
bakterie wodorowe - utleniają wodór.
(Podział z racji na uzyskiwanie energii z przeprowadzanych poprzez siebie mechanizmów utleniania związków nieorganicznych.)
z racji NA TEMPERATURĘ, gdzie bakterie utrzymują żywotność, dzielimy je na:
bakterie psychrofilne - giną poniżej temp.: 0° Celsjusza i ponad: 30° Celsjusza, najlepiej rozwijają się w temp.: 15° Celsjusza.
bakterie mezofilne - giną poniżej temp.: 10° Celsjusza i ponad: 45° Celsjusza, najlepiej rozwijają się w temp.: 30-37° Celsjusza.
W tej ekipie znajdują się bakterie chorobotwórcze, dla których doskonała jest temp. ciała ludzkiego.
bakterie termofilne - giną poniżej temp.: 40° Celsjusza i ponad: 70° Celsjusza, najlepiej rozwijają się w temp.: 52° Celsjusza.
Bakterie te żyją w gorących źródłach siarkowych, żelazowych i w gorących ściekach.
PODZIAŁ Z racji NA FUNKCJE:
pożyteczne bakterie fermentacyjne (fermentacja mlekowa, octowa)
i bakterie chorobotwórcze (prątki gruźlicy, pałeczki duru brzusznego i czerwonki, przecinkowce cholery, maczugowce błonicy, paciorkowce i gronkowce wywołujące schorzenia ropne).
Komórka bakterii otoczona jest błoną cytoplazmatyczną, a również (poza Mycoplasmatales) ścianą komórkową i niekiedy otoczką śluzową. Narządem ruchu bakterii są rzęski bakteryjne. W cytoplazmie mieszczą się rybosomy, mezosomy (zawierające enzymy i spełniające rolę mitochondriów), substancje zapasowe i - u bakterii samożywnych - ziarna chromatoforowe, zawierające barwniki.
Bakteria nie ma wyodrębnionego jądra. Jego przykładem jest nukleoid nie oddzielony błoną od reszty cytoplazmy, a zawierający genofor (chromosom bakteryjny) zbudowany z DNA w formie zamkniętego pierścienia. W komórkach wielu gatunków bakterii prócz genoforu występują również znacząco mniejsze od niego cząsteczki DNA zwane plazmidami.
Bakterie rozmnażają się poprzez podział komórki, poprzedzony replikacją genoforu.
Bakterie po raz pierwszy dostrzegł - w skonstruowanym poprzez siebie mikroskopie (1686-1687) - A. Leeuwenhoek, który je opisał. Z kolei nazwę nadał im Ch. G. Ehrenberg w 1838r., lecz precyzyjne prace nad funkcjami życiowymi bakterii rozpoczęły się dopiero od czasów L. Pasteura (1822-1895). Precyzyjne poznanie struktury i genetyki bakterii stało się możliwe dzięki skonstruowaniu mikroskopu elektronowego i wykorzystaniu metod biochemicznych.
Bakterie mają wielkie znaczenie biologiczne jako jeden z głównych czynników utrzymujących krążenie materii w przyrodzie i oddziałujących na właściwości gleby
Badania Fitochemiczne:
chemicznym i właściwościami leczniczymi roślin pozwalające na między innymi przeprowadzenie podziału na zioła czynne leczniczo i takie, których wartości terapeutyczne są niewielkie, lecz mają bakterie co to jest.
Biopierwiastki:
zobacz MIKROLEMENTY i MAKROELEMENTY bakterie definicja.
Biotyna:
z gatunku B (odkryte poprzez Kazimierza Funka) mają sporo cech wspólnych i z tego względu są regularnie określane jako wit. B-kompleks. Najczęściej występują w takich samych produktach spożywczych bakterie co znaczy.
(Bio)Flawonoidy:
charakterystyczne dla roślin, zawierające dwa pierścienie benzenowe, połączone fragmentem trójwęglowym, który może tworzyć dodatkowy pierścień z udziałem atomu tlenu. Odpowiednikiem flawonoidów są bakterie słownik.
Białaczki:
chorobą narządów krwiotwórczych i charakteryzuje się nadmiernym i nieprawidłowym rozrostem układu białokrwinkowego i pojawianiem się we krwi obwodowej sporych ilości niedojrzałych krwinek białych bakterie znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Bakterie znaczenie w Słownik B .