co to jest
Co to jest WTO. Definicja Trade Organization - Światowa Organizacja Handlu) - organizacja.

Czy przydatne?

Co to jest WTO

Definicja WTO: WTO (z angielskiego: World Trade Organization - Światowa Organizacja Handlu) - organizacja międzyrządowa powstała 1 stycznia 1995 roku na mocy porozumienia podpisanego 15 kwietnia 1994 roku w Marrakeszu (Maroko) na zakończenie tak zwany Rundy Urugwajskiej międzynarodowych negocjacji handlowych. WTO zastąpiła obowiązujące od 1948 roku Ogólne Porozumienie w kwestii Cel i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT); w chwili stworzenia członkami WTO stało się 128 krajów które do tego momentu podpisały GATT, w tym Polska. Porozumienie ustanawiające WTO jest uzupełnione szczegółowymi aneksami, pośród których głównymi są: zmodyfikowane GATT, Ogólne Porozumienie w kwestii Handlu i Usług (GATS) i Handlowe Aspekty Praw Własności Intelektualnej (TRIPS).
Celem WTO jest dążenie do budowy takiego mechanizmu handlu międzynarodowego, który byłby:
a) pozbawiony dyskryminacji (w szczególności poprzez nadawanie wszystkim partnerom handlowym klauzuli największego uprzywilejowania);
b) bardziej zliberalizowany (przez znoszenie barier handlowych w drodze negocjacji);
c) bardziej przewidywalny (przez przeciwstawianie się arbitralnemu stosowaniu barier handlowych);
d) bardziej konkurencyjny (za sprawą zniechęcania do niesprawiedliwych praktyk handlowych, takich jak subsydia eksportowe czy dumping);
e) bardziej korzystny dla państw mniej rozwiniętych (przez przyznawanie im szczególnych przywilejów, okresów przystosowawczych).
WTO jest kluczowym forum międzynarodowych negocjacji handlowych, które od 2001 roku prowadzone są w ramach tak zwany Rundy Doha. Ponadto zajmuje się rozstrzyganiem sporów handlowych, monitorowaniem narodowych polityk handlowych i pomocą techniczną dla państw rozwijających się.
Głównym organem WTO jest Narada Ministerialna, która spotyka się nie rzadziej jak co 2 lata. W trybie ciągłym działa Porada Generalna, która może przybierać formę Ciała do spraw Rozwiązywania Sporów albo Ciała do spraw Przeglądu Polityki Handlowej. Podporządkowane Radzie Generalnej są Porady do spraw Handlu Towarami, do spraw Handlu Usługami i do spraw Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej. Siedziba Sekretariatu WTO znajduje się w Genewie. Na czele Sekretariatu stoi powoływany na 4 lata Dyrektor Generalny, będący najwyższym przedstawicielem WTO na zewnątrz. W lipcu 2008 roku WTO liczyła 153 członków.witryna internetowa: http://www.wto.org/

Czym jest WTO znaczenie w Słownik W .