MTCR co to jest
Co to jest MTCR. Definicja Technology Control Regime- Reżim Kontroli Technologii Rakietowych.

Czy przydatne?

Co to jest MTCR

Definicja MTCR: MTCR (z angielskiego: Missile Technology Control Regime- Reżim Kontroli Technologii Rakietowych)- nieformalna współpraca krajów dążących do zapobiegania proliferacji mechanizmów rakietowych zdolnych do przenoszenia broni masowej zagłady, założona 16 kwietnia 1987 roku poprzez Francję, Japonię, Kanadę, Niemcy, USA, Ogromną Brytanię i Włochy, a więc państwa Ekipy G-7. W późniejszych latach do MTCR przystąpiły między innymi Hiszpania (1990), Grecja (1992), Argentyna (1993), Brazylia (1995), Rosja (1995), RPA (1995), Turcja (1997), Polska (1998), Ukraina (1998), Korea Południowa (2001), a w 2009 roku całkowita liczba krajów uczestniczących w MTCR wynosiła 34. Nie wszystkie państwa dysponujące zaawansowaną technologią rakietową współpracują z MCTR, na przykład Chiny, które w lutym 1992 roku oficjalnie zadeklarowały wolę stosowania się do zasad MTCR; Izrael, który uczynił to także w 1992 roku; Indie na mocy porozumienia o cywilnej współpracy nuklearnej z USA z 10 października 2008 roku.
Celem MTCR jest ograniczenie eksportu rakiet, mechanizmów rakietowych, samolotów bezzałogowych i pochodnych technologii, mogących przenosić ładunek 500 kilogramów na odległość powyżej 300 kilometrów, a również wszelkich mechanizmów wykorzystywanych do przenoszenia broni masowej zagłady. Państwa uczestniczące w MTCR stosują się do wspólnych wytycznych dla polityki eksportowej i przestrzegają wspólnej listy towarów podlegających kontroli. W ramach MTCR corocznie odbywają się spotkania plenarne- w 2002 roku odbyło się ono w Warszawie.
Witryna internetowa: http://www.mtcr.info/english/index.html

Czym jest MTCR znaczenie w Słownik M .