UKRYTY co to jest
Leczenie Zez ukryty u okulisty. Czym jest: się przy zmęczeniu, zamyśleniu, zasłonięciu jednego oka.

Czy przydatne?

Definicja Zez ukryty

Co to znaczy: (heterophoria, strabismus latens) zez okresowy, ujawniający się przy zmęczeniu, zamyśleniu, zasłonięciu jednego oka itp